Vitajte

Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného študijného odboru v školskom roku 2019/2020 - II. kolo Logo školy
 
Športový deň na GJK Spoločná fotografia chlapcov z I.B - víťazného družstva vo volejbale aj vo futbale s diplomom s pani riaditeľkou školy sme si užili 30. mája 2019. Začali sme hneď ráno o 8.00 hod. nástupom v našej veľkej telocvični. Po úvodných pokynoch a rozdelení do družstiev sme si vylosovali poradie zápasov a medzitriedne turnaje vo futbale a vo volejbale mohli začať ...viac
 
KOŽAZ III.A, III.B, VII.D Spoločná fotografia pedagógov a pomocných rozhodcov z GJK s Jánom Volkom majstrom Európy na 60m V dňoch 22.5- 24.5.2019 sa uskutočnil v našej škole KOŽAZ. Prvý deň KOŽAZu sme strávili v priestoroch auly a telocvične z dôvodu nepriaznivého počasia. Najskôr sme si pozreli filmy Dotknúť sa Denali o horolezcoch, ktorí zdolali osemtisícovku Kilimandžáro a krátky náučný film Ako prežiť v prírode ...viac
 
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy Janka Kráľa Diplom – Simon Stopper za 3. miesto v II. kategórii od 15 do 25 rokov v 3. ročníku regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy Janka Kráľa Dňa 23. 05. 2019 sa v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach uskutočnil už v poradí 3. ročník v prednese poézie a prózy z tvorby Janka Kráľa. Keďže naše gymnázium nesie meno tohto významného revolučného básnika naša účasť bola samozrejmosťou ...viac
 
Maturitné skúšky 2019 Žiaci IV.A a IV.B s triednymi profesorkami nastúpení v aule školy a žiačka IV.B počas príhovoru Počas týždňa od 20. 5. 2019 do 23. 5. 2019 sa na našej škole konala ÚFIČ MS. Maturitný týždeň otvorili príhovorom k pedagógom predsedníčka maturitnej komisie Mgr. B. Mihálková z Gymnázia Vincenta de Paul z Levíc a riaditeľka školy RNDr. R. Kunová, PhD. ...viac
 
Preukaz žiaka ISIC (.pdf, 423 kB) Fotografia preukazu žiaka ISIC – odkaz na pdf súbor s informáciami Vážení rodičia!
Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Našim študentom preto vydávame preukazy ISIC/EURO26, s ktorými môžu ročne ušetriť desiatky až stovky eur.
 
Biodiverzita do škôl Žiaci I.A, I.B a II.B v areáli školy pri navrhovaní skrášlenia okolia školy Projekt Biodiverzita do škôl podporuje na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov ...viac
 
Pomáhame pomáhať Spoločná fotografia žiakov II.A a I.B počas zbierky Biela pastelka V spoločnosti je veľa sociálnych skupín, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Jednou z foriem pomoci sú finančné zbierky. Študenti nášho gymnázia sa v tomto školskom roku zapojili do organizovania troch zbierok ...viac
 
Celoštátne kolo dejepisnej olympiády Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Slovenská komisia Dejepisnej olympiády udeľujú Diplom úspešného riešiteľa v celoštátnom kole 11. ročníka Dejepisnej olympiády v školskom roku 2018/2019, ktorý získava Dominik Magdolen, kategória B „Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti“, povedal raz najväčší rímsky rečník Marcus Tullius Cicero. Pravdivosť tohto výroku sa snažil dokázať náš žiak Dominik Magdolen z I. A triedy, ktorý sa v dňoch 2.- 4. mája 2019 zúčastnil Celoštátneho kola dejepisnej olympiády v Trenčianskych Tepliciach ...viac
 
Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného študijného odboru v školskom roku 2019/2020 Logo školy