Vitajte

Európsky týždeň športu na Gymnáziu Janka Kráľa Európsky týždeň športu – poďakovanie: Národné športové centrum Vám ďakuje za aktívnu účasť a podporu aktivít Európskeho týždňa športu 2016. Mgr. Boris Čavajda – riaditeľ NŠC Európsky týždeň športu (10.9. -17.9.2016) je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V tomto roku prebiehal jeho druhý ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite ...viac
 
KOŽaZ Skupina mládeže SČK vyučuje spolužiakov prvú pomoc na figurantovi ležiacom na zemi Ako už býva v našej škole zvykom, tretiaci každoročne absolvujú kurz ochrany života a zdravia. Inak tomu nebolo ani teraz. Tohtoročný kurz bol však od tých predchádzajúcich odlišný, lebo sme ho absolvovali v areáli kúpaliska Vadaš v Štúrove ...viac
 
Administrácia vzdelávacích poukazov v školskom roku 2016/2017 Logo školy

- škola vydá všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP) do 09.09. 2016

- škola prijme od žiakov (VP) do 22.09.2016

Študent ktorý chce navštevovať krúžok na našej škole, odovzdá VP svojmu triednemu učiteľovi a na zadnú stranu VP napíše meno a názov krúžku.

Zoznam krúžkov v školskom roku 2016/2017

 
Poznávací zájazd do Londýna Vlajka Veľkej Británie

Vážení rodičia, pre našich žiakov pripravujeme v októbri 6-dňový poznávací zájazd do Londýna.

Pre bližšie informácie kliknite na: http://www.evastour.sk/poznavacie-zajazdy/brusel-canterbury-londyn/

V prípade záujmu kontaktujte Mgr. A. Rakovskú: arakovska@zoznam.sk.

 
Oznam pre rodičov - učebnice anglického jazyka Vlajka Veľkej Británie Prosím rodičov žiakov, ktorí si kupujú učebnice anglického jazyka, aby cenu učebníc uhradili do 20.9. 2016 na č. účtu: SK45 0900 0000 0002 3463 8410 ...viac
 
Gaudeamus igitur... Aulou znie študentská hymna Gaudeamus igitur ...študentskou hymnou sme otvorili nový školský rok 2016/2017. V slávnostnom príhovore riaditeľka školy, RNDr. R. Kunová, PhD., privítala zamestnancov a žiakov školy, zaželala všetkým veľa tvorivých síl, pracovného úsilia ...viac