Vitajte

Prednáška o správnej výžive a predchádzaniu civilizačných chorôb Zdravotná sestra E. Pacalajová počas prednášky v učebni Dňa 19.05.2016 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili pútavej a pre dnešnú mládež dôležitej prednášky spojenej s besedou so zdravotnou sestrou s ambulancie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy E. Pacalajovou ...viac
 
Oznam - riaditeľské voľno
Logo školy

Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom Gymnázia Janka Kráľa na dni
30. mája 2016 (pondelok) – I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B , IV.D
31. mája 2016 (utorok) - I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B , IV.D
RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov.

 
Fanny a Alexander Spoločná fotografia žiakov pred budovou SND ...je dvojica súrodencov, ktorí nás v piatok 20. mája 2016 sprevádzali rovnomennou inscenáciou po doskách SND. Detskí hrdinovia v podaní Táne Pauhofovej a Daniela Fischera nás dostávajú do prostredia švédskej divadelnej rodiny, a to búraním „štvrtej steny“ medzi hercami a publikom ...viac
 
Oznam - II. kolo prijímacích skúšok
Logo školy

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, oznamuje všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole v štvorročnom programe, že II. kolo prijímacích skúšok bude 21. júna 2016 o 8,00 v budove gymnázia.

Prihlášky je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do 20 júna 2016.


 
Celoslovenské finálové kolo súťaže „Jazykový kvet 2016“ Katarína Halúzová a jej prednes prebiehalo tento rok v Trnave na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda. Naše gymnázium reprezentovala v prednese ruskej poézie víťazka Nitrianskeho kraja Katarína Halúzová, maturantka zo IV.A triedy ...viac
 
Úspešné vystúpenie gymnazistov na MK v Nitre Spoločná fotka Mgr. Havetu a žiakov a žiačok na MK SŠ orientačného behu Dňa 11.5.2016 sa naše víťazné družstvá z okresného kola v orientačnom behu zúčastnili Majstrovstiev Nitrianskeho kraja v orientačnom behu, kde opäť nesklamali ...viac
 
Deň Zeme Žiak pripevňuje ekoplagát na oplotenie školy 22. apríl je jedným z medzinárodných dní, ktorý má ľudí nabádať k zamysleniu sa nad svojím konaním voči planéte Zem, ktorá nám poskytuje množstvo darov, ktoré nie sú nevyčerpateľné. Neváženie si darov Zeme nás môže vyjsť veľmi draho a prejaviť sa na našom zdraví a každodennom živote ...viac
 
Exkurzia na Krajský súd Dňa 5.5.2016 sa žiaci III.A a III.B triedy zo spoločensko-vedného seminára zúčastnili pojednávania na Krajskom súde v Nitre ...viac
Oznam - rodičovské združenie Logo školy

Dňa 24. mája 2016 (utorok) o 15:30 hodine sa uskutoční plenárne rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Program plenárnej schôdze RZ:
1) Otvorenie a privítanie prítomných rodičov
2) Návrh na voľbu členov do rady školy
3) Voľba troch členov do rady školy
4) Oboznámenie s výsledkami volieb
5) Rôzne
6) Záver

Program triednej schôdze RZ:
1) Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov
2) Informácie o možnosti štúdia voliteľných predmetov
3) Informácie o školských aktivitách (plavecký kurz , KOŽAZ)

RNDr. Renáta Kunová, PhD., riaditeľka školy