Zoznam krúžkov v školskom roku 2016/2017

Názov Vedúci krúžku
Basketbal / Florbal Igor Haveta
Krúžok anglického jazyka 2 Alena Rakovská
Krúžok nemeckého jazyka Alena Končalová
Matematický 1 Peter Černo
Matematický 2 Monika Gáliková
Prírodovedecký Jozefína Kováčová
Šachový Ľuboš Debnár
Volejbal Viera Mihalková
Zdravotnícky Monika Gáliková
Žurnalistický Anna Rosenbergová