Esej Jána Johanidesa 2020

Esej Jána Johanidesa je celoslovenská súťaž stredoškolákov v písaní esejí. Do jubilejného 10. ročníka sa zapojilo aj naše Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Súťažilo v nej 59 stredných škôl z celého Slovenska so 124 esejami.

Šimon Kéry z III. B triedy dosiahol vynikajúci výsledok. V tohtoročnej súťaži zvíťazil a získal 1. miesto. Úvodným mottom jeho víťaznej eseje je myšlienka z novely Podstata kameňolomu od Jána Johanidesa: „Chodím k ľuďom, ktorých nechápem, ku ktorým nič necítim a s ktorými nič nemám. A nevedela by som vám ani povedať, prečo to robím! Možno preto, že sa nechcem stretnúť s tými, ktorých obdivujem!“ Šimon esej nazval „Stratení“. Vyjadril v nej existenciálne pocity mladého človeka.

Šimonova esej bude publikovaná v časopise Knižná revue a je honorovaná sumou 100 eur.

K víťazstvu úprimne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa chuti do ďalšieho písania.

Výsledky