Vitajte

Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa (aktualizácia – video) Celkový pohľad na súťažiacich pri súťažných stoloch Šiesty ročník úspešnej a inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal 26. 9. 2019 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v priestoroch novej telocvične GJK. Po roku sme opäť privítali žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ zlatomoravského okresu, ale aj žiakov ZŠ z Tlmáč, Vrábľov a Levíc ...viac
 
Pamätný koncert pri príležitosti 80. výročia založenia Scholy cantorum Pred osemdesiatimi rokmi v roku 1939 vznikol na našom gymnáziu spevácky zbor Schola cantorum pod vedením prof. Júliusa Podhorného. Posledné vystúpenie zboru bolo v roku 1983, keď prof. Podhorný odišiel do dôchodku. Pri tejto príležitosti zorganizovali bývalí členovia zboru 11. 10. 2019 výchovný koncert pre žiakov gymnázia ...viac
Ťapákovci v Divadle Jána Palárika Žiaci 2. ročníka pred historickou budovou Divadla Jána Palárika v Trnave V stredu 9. októbra 2019 sme sa my, žiaci druhého ročníka, zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave. Naša exkurzia za kultúrou začala o ôsmej hodine rannej, keď sme v 43-člennej zostave nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol do Trnavy ...viac
 
Majstrovstvá okresu a kraja v cezpoľnom behu Dievčatá na stupni víťazov na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu s pohármi a diplomami za prvé, druhé a tretie miesto. Na  1. mieste skončili dievčatá z GJK - Klára Orbanová, Ema Jelínková, Krístína Šabová. Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu mali pre nás cenu zlata. V kategórii stredných škôl sa žiačky umiestnili na 1. mieste a v kategórii jednotlivcov obsadili Klára Orbanová 2. miesto, Ema Jelínková 3. miesto a Krístína Šabová 5. miesto ...viac
 
Šikovní športovci z GJK v Zlatých Moravciach Pohár: 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019 Nitriansky kraj. Diplom: Okresný úrad Nitra, Odbor školstva udeľuje diplom Gymnáziu Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce za 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019 Nitriansky kraj. V Nitre 11.9.2019, Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru Školský rok 2018/19 priniesol nášmu gymnáziu krásne ocenenie 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v Nitrianskom kraji. Na 1. mieste skončila Spojená škola, Stredná športová škola Nitra s počtom bodov 433, na 2. mieste Gymnázium Andreja Vrábla Levice s počtom bodov 316 a na 3. mieste naše Gymnázium Janka Kráľa s počtom bodov 314 ...viac
 
Škola bez nenávisti Logá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuventa, Škola bez nenávisti Gymnázium Janka Kráľa je zapojené do projektu Škola bez nenávisti ...viac
 
Erasmus+ otvoril bránu jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Ice-breaking, prvé stretnutie študentov v aule gymnázia „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov projektu, do ktorého sa zapojilo Gymnázium J. Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva ...viac
 
Exkurzia do NR SR Pohľad do prázdnej rokovacej sály NR SR Dňa 1. 10. 2019 sa triedy IV. A, IV. B a VIII. D zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Po príchode pred budovu NR SR sme sa presunuli do priestorov vestibulu parlamentu. Tu sme museli absolvovať povinnú bezpečnostnú kontrolu a po nej nás privítal pán Adamišin ...viac
 
Oznam - rodičovské združenie Logo školy

Dňa 21. októbra 2019 o 15:30 hodine sa uskutoční plenárne a triedne rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Program plenárnej schôdze RZ:
1) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019,
2) návrh rozpočtu na šk. rok 2019/2020,
3) návrh rodičovského príspevku,
4) triedne rodičovské združenie – dochádzka, správanie a prospech.