Slávnostné ukončenie školského roku 2023/2024

Aj tento školský rok 2023/2024 sme ukončili ako každoročne v našej historickej aule. Slávnostná akadémia bola pomyselnou bodkou za končiacim školským rokom. Program otvorila žiačka Kristína Šútorová III. B s básňou od Janka Kráľa Plameň už tíchne... Akadémiu uvádzala Katarína Herdová, predsedníčka Školského parlamentu, ktorá vo svojom krátkom príhovore zhodnotila aktivity Školského parlamentu.

 
Výlet do Banskej Štiavnice

V dňoch 25.6. a 26.6. sme sa my, žiaci I.B, zúčastnili výletu do malebnej Banskej Štiavnice. Spred školy sme sa ráno vydali na cestu. Po približne hodine sme už vystupovali na mieste diania - v Banskej Štiavnici.

 
Milí čitatelia!

Máme tu koniec školského roka a s ním aj ďalšie číslo nášho časopisu.

 
Koncoročná exkurzia – Budapešť

Exkurzia do Budapešti sa začala ako každá iná. Nastúpili sme do autobusu, samozrejme, že ešte v polospánku a vyrazili sme do Maďarska. Z cesty si toho veľa nepamätáme, ale nikto sa nesťažoval aj napriek tomu, že bola trochu dlhšia.

 
Ocenenie nášho žiaka Petra Ďuricu predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pri príležitosti oceňovania najúspešnejších študentov v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja prevzal dňa 10.6.2024 ocenenie od predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ing. Branislava Becíka, PhD. za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia a Nitrianskeho samosprávneho kraja žiak III.B triedy Peter Ďurica.

 

Ekoolympiáda

 
Úspechy našich žiakov na celoslovenskom finále v súťaži Jazykový kvet 2024

Dňa 14. 6. 2024 sa konalo celoslovenského finále v súťaži Jazykový kvet 2024, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch UKF v Nitre a aj naše gymnázium v ňom malo svoje zastúpenie. Zaslúžene doň postúpili 3 žiaci v štyroch súťažných kategóriách.

 
Kurzom pohybových aktivít sme zavŕšili naše celoročné aktivity z telesnej a športovej výchovy

Celý horúci týždeň vo Vadaši – termálnom kúpalisku v Štúrove - patril len nám, žiakom druhého ročníka nášho gymnázia. Hneď v pondelok po vystúpení z autobusu na parkovisku sme zacítili horúci vzduch, ktorý nás sprevádzal celý týždeň. Úvodné aktivity pokračovali v plaveckom bazéne, kde sme sa cítili ako také „rybky vo vode“.

 
Naši gymnazisti opäť úspešní na ŽUPNEJ KALOKAGATII

Veľká pochvala za úspešnú a vzornú reprezentáciu nášho Gymnázia Janka Kráľa! Nitriansky samosprávny kraj pravidelne organizuje obvodné kolá „Župnej Kalokagatie – Mladý záchranár“ pre žiakov SŠ v Nových Zámkoch, Leviciach a Nitre. 16. ročníka sa celkovo zúčastnilo 36 škôl a 216 žiakov.

 
GLOBE Games 2024 vo Svite

V dňoch 6. - 9. 6. sme sa zúčastnili úplne prvých Globe Games na Slovensku konajúcich sa vo Svite. GG sú vyvrcholením celoročných environmentálnych aktivít škôl v Programe GLOBE.

 
Krajské kolo súťaže z oblasti finančnej gramotnosti Finnkvíz

Aj v tomto školskom roku Nadácia NN ľuďom vyhlásila pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl súťaž z oblasti finančnej gramotnosti pod názvom FINNkvíz, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 17. apríla 2024 online formou.

 
Kurz ochrany života a zdravia na Pieninách

Dňa 3. 6. 2024 sme my, žiaci tretieho ročníka, vyrazili na Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) do Červeného Kláštora. Sedemhodinová cesta autobusom a vlakom bola prvým naším zážitkom.

 
Dlhodobá vzdelávacia mobilita v Rakúsku (Erasmus+)

Naše žiačky úspešne ukončili 24.5.2024 prvé dlhodobé mobility v rámci projektu Erasmus+. Iva Tencerová z 2.B a Katarína Herdová z 3.B triedy strávili v rakúskom meste Tulln an der Donau 34 dní.

 
Bolzano

Bolzano je mesto, ktoré sa nachádza uprostred nádherných talianskych Dolomitov v južnom Tirolsku. Aj napriek tomu, že sme boli v Taliansku, okolo seba sme počuli nielen taliančinu, ale aj nemčinu, keďže v Bolzane sa hovorí dvomi jazykmi.

 
Rozlúčka s maturantmi

Slávnostná rozlúčka s maturantmi zo IV. A, IV. B sa uskutočnila 17. 5. 2024 v aule našej školy. Žiačka IV. B Liana Horvátová otvorila rozlúčku slovami básnika Kamila Peteraja: „Už nastal čas, keď stránky kníh život tieňmi strieda a opäť raz, jak kŕdeľ rozpŕchla sa trieda“.

 
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

V dňoch 10. – 12. mája 2024 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B, C. Našu školu a Nitriansky kraj už po tretíkrát reprezentoval Ján Adamec zo IV. A triedy.

 
Jazykový kvet

aše gymnázium sa tento rok zapojilo do celoslovenskej jazykovo-umeleckej súťaže v cudzích jazykoch s názvom Jazykový kvet. Účinkujúci si v nej môžu vybrať, v akom jazyku sa chcú prezentovať a potom následne majú možnosť zvoliť si prednes poézie a prózy, monodrámu, stand-up alebo dokonca aj ako skupina hercov drámu.

 
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach získalo titul školy eTwinning 2024-2025

V tomto roku získalo ocenenie Škola eTwinning 12 škôl v rámci celého Slovenska. Naše gymnázium je jediná škola s ocenením v rámci celého Nitrianskeho kraja na roky 2024-2025.

 

Prečo si vybrať štúdium na našej škole?

Podľa hodnotenia INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) patrí naša škola k najlepším gymnáziám v Nitrianskom kraji. S celkovým hodnotením 6,6 – ŠKOLA S VEĽMI DOBRÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV sa radíme na 5. miesto v rebríčku gymnázií v Nitrianskom kraji.

 
Esej Jána Johanidesa 2024

Slovenské literárne centrum v spolupráci s Knižnicou Jána Johanidesa v Šali vyhlásili v januári 2024 14. ročník Eseje Jána Johanidesa. Mottami boli tri myšlienky spisovateľa Jána Johanidesa.

 
Naše gymnázium ako organizátor Majstrovstiev kraja v mix volejbale

V priestoroch našej telocvične sme 7. 5. 2024 počas turnaja vo volejbale zmiešaných družstiev hosťovali školy z Nitrianskeho kraja.

 
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oslavovalo

Dňa 26. 4. 2024 sa na pôde Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach konala slávnosť pri príležitosti 100. výročia od postavenia budovy gymnázia a 111. výročia začiatku výučby.

 
Naše účastníčky Erasmus+ mobility majú za sebou prvý týždeň

Začiatočným dňom mobility bola nedeľa, 21.4.2024, kedy naše dve žiačky, I. Tencerová a K. Herdová, zavítali do malebného mestečka Tulln an der Donau v Rakúsku.

 
Krajské kolo Dejepisnej olympiády

V piatok, 19. 4. 2024, sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach. V tomto školskom roku našu školu reprezentovali Ján Adamec zo IV. A triedy a Henrieta Horváthová z I. A triedy v kategórii A.

 
Vo volejbale postupujeme do krajského kola

Okresné kolo vo volejbale, na ktoré sme sa intenzívne pripravovali pod vedením našich mladých trénerov B. Kramára, N. Laurincovej, prebehlo 17. apríla v priestoroch SOŠ obchodu a služieb.

 
Otvorenie Environmentálneho centra SPU

Dňa 19. 4. 2024 sa na pôde Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva konalo slávnostné otvorenie nového Enviromentálneho centra SPU v Nitre.

 
Olympijský odznak všestrannosti na GJK v Zlatých Moravciach

Aktuálny ročník Olympijského odznaku všestrannosti 2023/2024 ukončil sériu krajských kôl podujatím 17. apríla 2024 v Zlatých Moravciach. Podujatia prebehli s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 
Gymnazistky opäť úspešné na majstrovstvách Nitrianskeho kraja vo florbale - 2. miesto

Športová hala SPU v Nitre dňa 16. 4. 2024 pod vedením Strednej športovej školy privítala finalistky okresných kôl stredných škôl vo florbale.

 
Krajské kolo 52. ročníka Geografickej olympiády

V utorok, 16. apríla 2024, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 52. ročníka Geografickej olympiády.

 
"V Praze blaze" (Tretiaci na exkurzii Praha-Terezín)

Exkurzie do Prahy a Terezína sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka v dňoch 8. 4. 2024 – 10. 4. 2024 v sprievode Mgr. J. Magdolenovej a Mgr. T. Poliakovej.

 
Ponuka a obsah voliteľných predmetov pre školský rok 2024/2025

Ponuka a obsah voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku v školskom roku 2024/2025.

 
Vyslali sme olympijské posolstvo mieru (Erasmus+)

Gymnázium Janka Kráľa sa stalo v rámci programu Erasmus+ hostiteľskou školou počas stretnutia štyroch partnerských krajín.

 
Profesijná orientácia

Dnešná doba si vyžaduje nielen fyzickú, ale aj duševnú prípravu na výzvy, ktoré nás môžu v živote stretnúť. Preto je dôležité investovať čas a úsilie do pochopenia seba samých a objavenia svojich silných stránok a záujmov.

 
Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Aj v tomto školskom roku sme sa 3. apríla 2024 zúčastnili krajského kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.

 
JUDr. Ragas sa vrátil späť do školských lavíc

V dňoch 11. 3. - 18. 3. 2024 sa v priestoroch Gymnázia Janka Kráľa opäť uskutočnil projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva.

 
Fialový deň

26. marca si pripomíname Svetový deň povedomia o epilepsii, ktorý môžeme poznať aj pod názvom Fialový deň.

 
Deň vody s Amavetom na základných školách v Obyciach a Jedľových Kostoľanoch

V dňoch 21. a 22. 3. 2024 uskutočnili žiaci II. B - Alexandra Drgoňová, členka klubu AMAVET, Veronika Hudecová, Filip Filipčík a Alica Baťalová - pri príležitosti Svetového dňa vody rovesnícke vzdelávanie na tému: Voda a jej dôležitosť.

 
Gymnázium Janka Kráľa - majster okresu vo florbale dievčat stredných škôl

Stredná odborná škola obchodu a služieb organizovala 21. 3. 2024 okresné kolo vo florbale dievčat. Naše šikovné gymnazistky preukázali svoje športové schopnosti a právom si odniesli víťazný pohár za 1. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. 4. 2024 v športovej hale SPU v Nitre.

 
Geografická olympiáda

V utorok, 19. marca 2024, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 52. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 3. kategóriách: A, B a Z.

 
Gymnazistky opäť úspešné na Majstrovstvách kraja v bedmintone SŠ

Naše šikovné žiačky Ema Juhásová (II. A), Petra Záhorská (IV. A), Stanislava Záhorská (IV. A) sa na Majstrovstvách kraja v bedmintone SŠ, konaných dňa 19. 3. 2024, umiestnili na krásnom 2. mieste.

 
Účelové cvičenie

Dňa 19. marca 2024 sa žiaci 1. a 2. ročníka nášho gymnázia zúčastnili účelového cvičenia.

 
Basketbalové turnaje

V dňoch 19. 2. – 20. 2. 2024 sa uskutočnili okresné kolá basketbalu chlapcov a dievčat. Naši žiaci a žiačky z GJK predviedli výborné výkony a vzorne nás reprezentovali, o čom svedčia aj výsledky.

 
Prevencia šikanovania

Dňa 22.2 a 26.2. 2024 sa na našom gymnáziu uskutočnila interaktívna beseda zameraná na prevenciu šikanovania, ktorej sa zúčastnili triedy II.A a II.B.

 
Vojna a mier na doskách SND

Dňa 21. 2. 2024 sme opäť dostali možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia v SND Bratislava.

 
Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 1. 2. 2024 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Golianova v Nitre. Zo školského do krajského kola postúpili dve žiačky – Alexandra Drgoňová II.B v kategórii B a Veronika Zajková III. A v kategórii A.

 
Digitálny svet a my

Dňa 21.2.2024 sa na našej škole uskutočnil workshop na tému „DIGITÁLNY SVET a MY“ pod záštitou mimovládnej organizácie DigiQ. Pri príležitosti dňa bezpečného internetu, ktorý sa realizoval prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania – PEER program – naše aktivistky – Sofia Lavrincová, Viktória Šlosiarová z II.A.

 
26. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia

V sobotu 10. februára sa aula Gymnázia Janka Kráľa, odetá do sviatočnej výzdoby, premenila na tanečnú sálu. Zaplnili ju v slávnostných róbach odetí rodičia, priatelia a absolventi nášho gymnázia.

 
Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku – 34. ročník

V stredu, 14. februára, sa dvaja žiaci z našej školy zúčastnili krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu v Nových Zámkoch. D. Komžík z I.A triedy súťažil v kategórii 2A a S.Ondroš z III.A triedy súťažil v kategórii 2B.

 
Poďme na lyže! (Prváci na lyžiarskom výcviku)

Ako je už na našom Gymnáziu zvykom, aj tento rok sa študenti prvého ročníka Gymnázia Janka Kráľa zúčastnili lyžiarskeho výcviku.

 
Šampión súťaže IT v Nitre je z Gymnázia Janka Kráľa!

Programátorská súťaž IT v Nitre už pozná svojich víťazov za rok 2024. Sme hrdí, že v individuálnej kategórii zvíťazil žiak nášho gymnázia Peter Ďurica!

 
Nič so mnou nezatrasie (Prednáška o živote s epilepsiou)

Dňa 13. 2. 2024 si Školský parlament v spolupráci s Mgr. Ľudmilou Minárovou a občianskym združením MELI BELI pripravili pre žiakov tretieho ročníka prednášku o epilepsii.

 
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo vo štvrtok 18.01.2024 na Základnej škole Pribinova. Naše gymnázium reprezentovali v kategórii 2.B dve žiačky.

 
Európsky certifikát kvality

Naše gymnázium získalo Európsku značku kvality za prácu v projekte eTwinning „SPORT ÖFFNET UNS DIE TÜREN (Šport nám otvára dvere)“.

 
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku – 34. ročník

V stredu 17.01.2024 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy. Tento rok netradične na Základnej škole Robotnícka.

 
Vianočný medzitriedny turnaj vo futbale a stolnom tenise

Ako každoročne v období Vianoc, aj tento rok sa na našej škole nezaháľalo a aj v tomto predvianočnom čase sme venovali svoju energiu športu. Dňa 21. 12. 2023 sa uskutočnil medzitriedny futbalový a medzitriedny stolnotenisový turnaj.

 
Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

Dňa 19. 12. 2023 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie vianočnej súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu.

 
Vianočná akadémia

Na našom Gymnáziu Janka Kráľa máme veľa talentovaných žiakov a tým patril druhý adventný týždeň. Pod vedením Mgr. I. Šovčíkovej si pripravili program Vianočnej akadémie.

 
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 14. 12. 2023 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnilo spolu 8 žiačok a žiakov, ktorí boli podľa ročníkov rozdelení do dvoch kategórií.

 
Vianočné aranžovanie s Amavetom

Vianoce, čas kedy sa domov každého z nás premení na priestor, ktorý má v sebe svoje čaro.

 
Mne sa to nemôže stať

Aj tento školský rok sa dňa 11. 12. 2023 naši gymnazisti stretli s pánom Jozefom Čulákom na interaktívnej a zaujímavej besede pod názvom – Mne sa to nemôže stať, určenej predovšetkým pre žiakov 4. ročníka.

 
Mikuláš na našom gymnáziu

V srdci nášho gymnázia zavládla 6. decembra 2023 nevšedná atmosféra, ktorú vyčaroval príchod sv. Mikuláša.

 
Medzitriedny florbalový turnaj ku Dňu študentstva na GJK

Je 16. november 2023 8:00 h, veľká telocvičňa plná mladých ľudí nastúpených v 8 dievčenských a 6 chlapčenských triednych družstvách.

 
Začiatok adventu s tradičnými ľudovými technikami

Prvý adventný týždeň sme začali 5. decembra v Mestskom kultúrnom stredisku v Zlatých Moravciach. Prijali sme pozvanie pani PaedDr. K. Ivanovičovej na workshop tradičných vianočných ľudových techník.

 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianoce sú časom nádeje, pokoja a lásky. Časom, keď sa hluk, nepokoj a nervozita menia na príjemné ticho a spoza okna, ktoré odráža farebné svetielka vianočného stromčeka, na nás hľadí biela krajina plná detských radostí.

 
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v šachu

Dňa 28. novembra 2023 sa uskutočnili školské Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v zrýchlenom šachu jednotlivcov základných a stredných škôl v školskom roku 2023/24.

 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku

V súčasnej dobe je veľmi dôležité rozvíjanie záujmu mladých ľudí o vedu a techniku, o prírodovedné predmety a kritické myslenie. V podtóne výroku: "Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť", sme pristúpili k Týždňu vedy a techniky na Slovensku v tomto roku na našej škole.

 
Erasmus+ formou slovensko-taliansko-nemeckej spolupráce

Naša škola úspešne nadviazala spoluprácu s gymnáziom v Mníchove (Wittelsbacher Gymnasium). Spoločne s klasickým gymnáziom z Bolzana (Taliansko) realizujeme Erasmus+ projekt s témou Desire of Peace (Túžba po mieri).

 
Ocenenie v národnej súťaži eTwinning 2023

Počas Národnej konferencie eTwinning 2023 s témou Inovácie a vzdelávanie v Žiline si prevzala ocenenie učiteľka nemeckého jazyka Viera Mihalková za 3. miesto v kategórii stredné školy.

 
Olympiáda v nemeckom jazyku

V stredu 30.11.2023 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B (žiaci tretieho a štvrtého ročníka).

 
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V pondelok 27.11.2023 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

 
Deň otvorených dverí

Dňa 21. 11. 2023 sa uskutočnil na pôde našej školy Deň otvorených dverí. Bol určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl. DOD pripravili študenti II. B, III. B a IV. B triedy pod vedením PaedDr. Viery Šedíkovej.

 
Úspešní študenti v informatickej súťaži iBobor

V dňoch 08. 11. 2023 a 10. 11. 2023 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov nášho gymnázia v dvoch kategóriách.

 
Absolventi osemročného gymnázia 2004 - 2012

Absolventi osemročného gymnázia 2004 - 2012

 
Gaudeamus v Nitre

Otázka kam po strednej škole trápi väčšinu z nás celý maturitný ročník. Odpoveď sme sa vybrali hľadať dňa 22. 11. 2023 žiaci IV. A a IV. B triedy, na veľtrh VŠ GAUDEAMUS v Nitre. Prednáškové a konzultačné dni sa konali na výstavisku Agrokomplex.

 
Okresné kolá športových súťaží stredných škôl v Zlatomoravskom okrese

Okresné kolá športových súťaží stredných škôl v Zlatomoravskom okrese

 
Imatrikulácie 2023 v znamení pevnosti Boyard

Ako už je na našej škole tradíciou, aj tento školský rok tretiaci preverili zručnosti našich prvákov a pasovali ich za skutočných študentov GJK.

 
Naše študentky GJK súčasťou festivalu Vedy a techniky AMAVET

Výstavisko Incheba Expo Bratislava ponúklo v dňoch 8. - 10. novembra 2023 svoje priestory na celoštátne finále súťaže AMAVET. Išlo o 26. ročník Festivalu vedy a techniky.

 
Jesenné aranžovanie

Ako je už zvykom, tak aj tento rok sa na našej škole konalo jesenné aranžovanie. Skupiny či jednotlivci si porovnali ich kreatívne zručnosti a vytvorili množstvo krásnych a inšpiratívnych dekorácií, ktoré v dnešných dňoch skrášľujú a obohacujú priestory školy.

 
Slávnostné vyhodnotenie XX. ročníka celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže "Komenský a my"

Slávnostné vyhodnotenie jubilejného XX. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže „Komenský a my“ sa uskutočnilo 8. novembra 2023 v priestoroch Koncertnej siene Župného domu v Nitre.

 
Majstrovstvá zlatomoravského okresu v šachu

Dňa 6. novembra 2023 sa uskutočnili školské Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v zrýchlenom šachu jednotlivcov základných a stredných škôl v školskom roku 2023/2024. Miestom konania súťaže bola SOŠ technická v Zlatých Moravciach. Hlavným rozhodcom bol Arpád Piroška. Hralo sa systémom na 7 kôl s hracím tempom 2x7 min. + 3 sekundy / ťah.

 
12. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy záložka do knihy spája slovenské školy hrdinovia detektívnych románov

V tomto školskom roku sme sa opäť s našimi prvákmi zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

 
Jazykový WocaBee šampionát

Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.

 
V Portugalsku na kurze o digitálnych médiách (Erasmus+)

Portugalsko je krajina objaviteľov, moreplavcov a dobrého jedla. Práve do tejto krajiny sme sa vybrali objavovať nádherné pláže, historické pamiatky, kráľovské sídla, stredoveké mestá, rybárske dedinky, ktoré boli súčasťou programu týždenného kurzu s témami ITK vo výuke a v medzinárodných projektoch a Sociálne siete a médiá v škole.

 
Teambuilding

Dňa 26.10.2023 a 27.10.2023 sa konal Teambuilding. Zúčastnili sa ho žiaci I. A a  I. B triedy, ktorí si overili svoje tímové zručnosti.

 
Víťazstvo v recitačnej súťaži

V stredu 18. 10. 2022 sa v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach konal 5. ročník Regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovských autorov.

 
Krajské kolo AMAVETu 2023

CVČ Domino v Nitre 20. 10. 2023 privítalo na krajskom kole Festivalu vedy a techniky mladých vedátorov zo stredných a základných škôl.

 
Súťaž o najlepší jablčník

Dňa 20. októbra 2023 si školský parlament ako tradične pripravil deň jablka, spojený so súťažou o najlepší jablčník.

 
Za umením... Činohra Slovenského národného divadla - Macbeth

Dňa 18. 10. 2023 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Činohre SND v Bratislave – Macbeth.

 
Erasmus Days 2023

Vo štvrtok, 12. 10. 2023, sa aula Gymnázia Janka Kráľa zaplnila žiakmi prvých ročníkov. Žiaci vyšších ročníkov spoločne so svojimi učiteľmi pripravili druhý ročník podujatia pod názvom ERASMUS DAYS, ktorý je oslavou programu Erasmus+ nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

 
Družobná návšteva z Jindřichovho Hradca

V dňoch 4. – 7. 10. 2023 sme hostili 16 žiakov a 2 učiteľov z Gymnázia V. Nováka z Jindřichovho Hradca - Ondreja Kazdu a Annu Šubrtovú. Nadviazali sme tak na 70-ročnú tradíciu družobných návštev.

 
Národný certifikát kvality

Projekt našej školy s názvom Sport öffnet uns die Türen, realizovaný formou online spolupráce nášho gymnázia so slovinskou partnerskou školou cez platformu etwinning, získal Národný certifikát kvality (NQL).

 
Návšteva zástupcov veľvyslanectva Spojených štátov amerických

Dňa 25. 9. 2023 k nám do školy zavítal pán B. Baughman, press attaché Spojených štátov amerických na Slovensku, spolu so svojou kolegyňou pani K. Kohútovou. Spolu sa zúčastnili na 10. ročníku súťaže Brána jazykov otvorená, organizovanej na Gymnáziu Janka Kráľa.

 
Do tretice všetko dobré – tretia partnerská návšteva z Rakúska

Pozvánku na výmennú návštevu v rámci programu Erasmus+ už po tretíkrát prijala naša partnerská škola z rakúskeho mestečka Tulln na Dunaji. Tento raz k nám zavítali žiaci druhého ročníka HLW Tulln.

 
Beseda s europoslancom Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD.

Jednou so sprievodných akcií v rámci 10. ročníka Brány jazykov otvorenej bola aj beseda s poslancom Európskeho parlamentu Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD., ktorú sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci s celoeurópskou sieťou informácií Europe Direct Nitra.

 
Plánované mobility a partnerské návštevy v rámci akreditovaného projektu Erasmus+ v tomto školskom roku

Po získaní akreditácie do roku 2027 sme vypracovali žiadosť o finančnú podporu mobilít, ktoré vedú k naplneniu nami stanovených cieľov v rámci programu Erasmus+. Prvý projekt v rámci akreditácie budeme realizovať 15 mesiacov, od 1. júna 2023 do 31. augusta 2024.

 
DigiPEERS - DOBROdružstvo môže začať!

V dňoch 21. - 24. 9. 2023 sme sa zúčastnili víkendového programu a dobrovoľníckeho školenia digiPEERS v Bratislave. Vo štvrtok vo večerných hodinách sme šťastne dorazili do Bratislavy, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Po chutnej večeri a zoznámení sa s ďalšími účastníkmi programu sme boli pripravení na víkend plný vzdelávania a nových zážitkov.

 
Klopať na bránu jazykov sa oplatí

“Keď som sa kedysi ešte ako študent boril s gramatikou a lexikou, napadlo mi, aké by to bolo super, keby sme mali na svete len jeden jazyk, ktorému by sme všetci rozumeli. Neskôr som si uvedomil, že jazyk nie je len komunikačný nástroj, ktorým sa dorozumievame alebo si ním vyznávame city, hovoríme, mám rád-nemám rád. Jazyk je dôležitý nástroj na spoznanie ľudí, ktorí sú jeho nositeľmi. Je dobré učiť sa jazyky nielen preto, aby sme si rozumeli, ale aj preto, aby sme sa pochopili.”

 
Biela pastelka

V piatok 22. septembra 2023 vyráža Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi do ulíc slovenských miest a obcí.

 
V uličkách "slovenského Ríma"

Dňa 27. 9. 2023 sme sa my, žiaci tretieho ročníka, v sprievode pani učiteľky Mgr. T. Poliakovej a PeadDr. K. Ivanovičovej z OZ Platan zúčastnili exkurzie do Trnavy.

 
Nezabudnuteľný týždeň v Nice (Erasmus+)

V dňoch 10.9. - 16.9.2023 sme sa v rámci projektu Erasmus+ vydali na výmenný pobyt do francúzskeho mesta Nice. Naše francúzske dobrodružstvo sa začalo už o jednej ráno v nedeľu, kedy nám pravdepodobne všetkým zazvonil budík.

 
Patrí nám 1. miesto v Súťaži SŠ „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ 2023

S hrdosťou oznamujeme, že študenti nášho gymnázia Adam Viglaský (3. B), Michal Korim (3. B), Michal Minár (3. B), Ema Penzešová (2. B) a Timea Fernerová (2. B), náhradníčka Natália Titková (1. A) zvíťazili v krajskom kole Župná kalokagatia 2023, ktoré sa konalo 21. 9. 2023 na Duchonke.

 
Gymnaziálny aerobik

Dňa 14. septembra 2023 sa na našej škole v rámci týždňa BE ACTIVE uskutočnil Gymnaziálny aerobik. Po roku sme sa opäť stretli, aby sme si precvičili svoju fyzickú aktivitu a upevnili priateľstvá.

 
Projekt Roots&Shoots je na konci

Dňa 7. 9. 2023 sa v Materskom Centre Mami-Oáza uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu Roots&Shoots. Na projekte pracovali žiaci 2. B triedy pod vedením Mgr. Ľ. Minárovej a Mgr. T. Poliakovej od minulého školského roka.

 
Seminaristi z dejepisu na exkurzii: Letné sídlo prezidentov, Masaryk a Topoľčianky

29. júla 2023 ubehlo presne 100 rokov od prvého príchodu T. G. Masaryka do Topoľčianok. Pri tejto príležitosti vznikla výstava venovaná pobytu pána prezidenta v Topoľčiankach a my sme si ju nemohli nechať ujsť.

 
Družobná návšteva v Jindřichovom Hradci pri príležitosti stého výročia budovy školy Gymnázia Vítězslava Nováka

Gymnázium Vitězslava Nováka v Jindřichovom Hradci 1. septembra 2023 slávilo 100 rokov od otvorenia budovy školy. Existencia gymnázia však siaha až do roku 1595, keď bol položený základný kameň jezuitskej školy.

 
Otvorenie nového školského roka 2023/2024

Po dvoch slnečných mesiacoch naplnených oddychom, zábavou i prácou sme sa 4. septembra 2023 opäť vrátili do historickej budovy nášho Gymnázia Janka Kráľa, aby sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia nového školského roka 2023/2024.

 
Expanded Image