JUDr. Ragas späť v školských laviciach

Na pôde Gymnázia Janka Kráľa sa v dňoch 10.02. – 15.02. 2019 uskutočnil projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva. Projekt prebiehal najmä v triedach 3.A a 3.B v rámci hodín občianskej náuky za účasti JUDr. Milana Ragasa, advokáta advokátskej kancelárie Witt&Kleim, ktorý je tiež absolventom zlatomoraveckého gymnázia a za účasti pani učiteľky Havetovej a Končalovej.

Počas vyučovacích hodín mali žiaci možnosť na praktických prípadoch zistiť ako funguje v realite hľadanie pracovného miesta, prijímanie do zamestnania, uzatváranie pracovnej zmluvy a aké možnosti skončenie pracovnej zmluvy majú, pričom obsah vyučujúcich hodín bol pre žiakov k dispozícii aj na internetovej stránke advokátskej kancelárie Witt&Kleim (http://www.wak.sk/pdf/pracovne-pravo-GJK.pdf).

Študenti mali tiež možnosť získať ucelený obraz o právnom stave Slovenskej republiky, o právnických profesiách a jednotlivých právnických fakultách, na ktoré sa má ambíciu dostať až osem žiakov z uvedených tried.

„Bolo skutočne príjemné vrátiť sa na pôdu gymnázia a aspoň trochou vrátiť to, čo dnes aj vďaka gymnáziu môžem zažívať vo svojom živote. Rovnako bolo nesmierne príjemné stretnúť výnimočne šikovných a talentovaných študentov gymnázia, ktorí vedia, čím v budúcnosti chcú byť a majú záujem o svet okolo seba, ktorý vedia kriticky zhodnotiť; a to aj vďaka vedeniu zo strany ich pedagógov“ povedal JUDr. Milan Ragas.

Tento projekt by sa určite mohol zopakovať aj v ďalších rokoch.

Vedenie školy ĎAKUJE JUDr. Milanovi Ragasovi za ochotu, ústretovosť a trpezlivosť pri príprave projektu.

Fotogaléria