Advokát JUDr. Milan Ragas a jeho postrehy z GJK 2020

Na pôde Gymnázia Janka Kráľa sa za účasti pani profesorky Havetovej v dňoch 24.02. – 28.02. 2019 uskutočnil už druhý rok projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva. Projekt prebiehal v triedach 3.A a 3.B v rámci hodín občianskej náuky za účasti JUDr. Milana Ragasa, advokáta advokátskej kancelárie Witt&Kleim, ktorý je tiež absolventom zlatomoraveckého gymnázia.

Počas vyučovacích hodín mali žiaci možnosť na praktických prípadoch zistiť ako funguje v realite hľadanie pracovného miesta, prijímanie do zamestnania, uzatváranie pracovnej zmluvy a aké možnosti skončenie pracovnej zmluvy majú, pričom obsah vyučujúcich hodín bol pre žiakov k dispozícii aj na internetovej stránke advokátskej kancelárie Witt&Kleim (http://www.wak.sk/pdf/pracovne-pravo-GJK.pdf).

Študenti mali tiež možnosť získať ucelený obraz o právnom stave Slovenskej republiky, o právnických profesiách a jednotlivých právnických fakultách, na ktoré sa má ambíciu dostať až osem žiakov z uvedených tried.

Súčasne pre žiakov maturitného ročníka za účasti pani profesorky Končalovej bola pripravená debata na tému diskriminácie žien a mužov v pracovnoprávnych vzťahoch, kde mohli študenti hľadať pôvod a riešenia aktuálneho stavu v spoločnosti.

Fotogaléria