eTwinning - logo

Zapojenie školy do programu eTwinning

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS – National Support Service) je riadiacim centrom programu eTwinning na Slovensku. Pracuje pri ŽU v Žiline, cez jej ambasádorku Mgr. Gabrielu Turčanovú, ktorá vedie školenia v našom regióne a slúži ako help-desk (pomoc) pre všetkých učiteľov, ktorí potrebujú s programom poradiť, či pomôcť s prácou na projekte eTwinning sme zabezpečili kontinuálne vzdelávanie pre všetkých učiteľov našej školy s cieľom zapojiť školu do programu eTwinning a v budúcnosti do programu Erasmus.

Názov vzdelávania: Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet.

Vyučujúci za vzdelávanie získali 8 kreditov.

Záverečné prezentácie: