Organizácia školského roka 2019/2020

Vyučovanie

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
 2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
 3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Maturitná skúška

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
  2. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
  3. matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),
  4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2020 (piatok).
 2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.
 3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.
 4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019
 5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.
 6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania externej časti, písomnej formy internej časti a za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zodpovedá riaditeľ školy.
 7. Na vybraných stredných školách bude v období september – november 2019 a január – február 2020 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.
 8. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2019/20 sú zverejnené na stránke http://www.nucem.sk

Termíny prázdnin v školskom roku 2019/2020:


Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október - 31. október 2019 4. november 2019 (pondelok)
vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január 2020 8. január 2020 (streda)
polročné 31. január 2020 (piatok) 3. február 2020 (pondelok) 4. február 2020 (utorok)
jarné 14. február 2020 (piatok) 17. február – 21. február 2020 24. február 2020 (pondelok)
veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. apríl – 14. apríl 2020 15. apríl 2020 (streda)
letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl - 31. august 2020 2. september 2020 (streda)