Organizácia školského roka 2018/2019

Vyučovanie

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
 2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
 3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Maturitná skúška

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),
  2. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 (streda),
  3. matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok),
  4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2019 (piatok).
 2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.
 3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríla 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM”) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.
 4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 4. – 7. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.
 5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.
 6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania externej časti, písomnej formy internej časti a za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zodpovedá riaditeľ školy.
 7. Na vybraných stredných školách bude v období september – november 2018 a január – február 2019 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.
 8. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/19 sú zverejnené na stránke http://www.nucem.sk

Termíny prázdnin v školskom roku 2018/2019:


Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október - 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
jarné 22. február 2019 (piatok) 25. február – 1. marec 2019 4. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl 2019 - 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)