Prijímacie pohovory 2020

Deň otvorených dverí dňa 5.2.2020 od 8,00 do 14,30 hod. – pozvánka Deň otvorených dverí dňa 5.2.2020 od 8,00 do 14,30 hod. – pozvánka
 
OZNAM! (.pdf, 687 kB) Logo školy Milí uchádzači, vážení rodičia!
Podľa pokynov MŠ VVaŠ SR v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 a podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020 ...viac (.pdf, 687 kB)
 
Druhé kolo prijímacích skúšok
Logo školy

Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zmysle § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) rozhodla, že sa v škole bude konať prijímacie konanie v II. termíne na nenaplnený počet miest.

Prijímacie konanie je od 20.6 do 23.6.2020.

Počet voľných miest: 1

Prihlášku je nutné zaslať do 19. júna 2020.

Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

Kritériá pre prijatie: NOVÉ KRITÉRIÁ na prijímacie konanie do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021 (.pdf, 400 kB)

Do prvého ročníka bude na základe obidvoch prijímacích skúšok prijatých 50 žiakov.