Prijímacie pohovory 2019

Logo školy

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje záujemcom o štúdium, že v školskom roku 2019/2020 otvára
2 triedy v štvorročnom vzdelávacom programe s počtom žiakov 58.

Prijímacie skúšky sa budú konať v I. kole v dvoch termínoch:

1. termín - 13. mája 2019 (pondelok) o 8.00 hod.,

2. termín - 16. mája 2019 (štvrtok) o 8.00 hod.

V prípade nenaplnenia počtu žiakov sa prijímacie skúšky uskutočnia aj v II. kole (informácie zverejníme v priebehu mája 2019).

Kritéria na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020 budú zverejnené v priebehu februára 2019.

Deň otvorených dverí - 12.2.2019 Deň otvorených dverí - 12.2.2019 - pozvánka
 

Oznam pre žiakov 9. ročníka - konzultačný deň

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oznamuje uchádzačom o štvorročné štúdium, že dňa 2.5.2019 (vo štvrtok) od 14,00 hod. do 16,00 hod. sa uskutoční konzultačný deň k prijímacím skúškam.

KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020

Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného študijného odboru v školskom roku 2019/2020

Druhé kolo prijímacích skúšok
Logo školy

Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zmysle § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) rozhodla, že sa v škole budú konať prijímacie skúšky v II. termíne, 18. júna 2019 (utorok) o 8.00 hod. v budove školy.

Kritériá pre prijatie sú rovnaké, ako boli pre prijímacie skúšky v prvom kole: KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2019/2020 (.pdf, 413 kB)

Prihlášky na štúdium treba poslať na adresu školy najneskôr do 17. júna 2019. Do prvého ročníka bude na základe obidvoch prijímacích skúšok prijatých 58 žiakov.

 

Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného študijného odboru v školskom roku 2019/2020 - II. kolo