Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovné a kariérové poradenstvo zabezpečuje PaedDr. Viera Šedíková.

Konzultačné hodiny:

  • Streda: 9:30 – 10:30
  • Štvrtok: 9:30 – 10:30

Rodičia si môžu dohodnúť konzultácie mimo vyhradených hodín vopred na telef. čísle 037/6423015.