Logá Erasmus+ a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Projekt Erasmus+

Prezentácia: (.pdf, 1,38 MB), (.pptx, 1,02 MB)
 
Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Celkový pohľad na súťažiacich pri súťažných stoloch Šiesty ročník úspešnej a inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal 26. 9. 2019 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v priestoroch novej telocvične GJK. Po roku sme opäť privítali žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ zlatomoravského okresu, ale aj žiakov ZŠ z Tlmáč, Vrábľov a Levíc ...viac
 
Erasmus+ otvoril bránu jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Ice-breaking, prvé stretnutie študentov v aule gymnázia „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov projektu, do ktorého sa zapojilo Gymnázium J. Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva ...viac
 
Školská správa SELFIE 2019/2020 (.pdf, 781 kB) Vyhodnotenie online dotazníka k téme využívania digitálnych technológií pomocou nástroja SELFIE
 
Do mobility v rámci programu ERASMUS+ KA101 sa zapájajú 3 učitelia našej školy Logo projektu ERASMUS+ Po úspešne prebiehajúcom projekte s rakúskou školou začíname realizovať ďalší projekt. Národná agentúra udelila našej škole grant na vzdelávaciu mobilitu pedagogických zamestnancov. Práca na projekte s názvom Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového manažmentu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa sa rozbehla v decembri a trvá 24 mesiacov ...viac