Pedagogickí zamestnanci

Meno Priezvisko
piktogram zobrazujúci učiteľa RNDr. Renáta Kunová, PhD. Riaditeľka školy
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Ľuboš Debnár Zástupca riaditeľky školy
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Peter Černo
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Peter Gahér Koordinátor informatizácie
piktogram zobrazujúci učiteľa RNDr. Monika Gáliková Triedny učiteľ triede: III.A
piktogram zobrazujúci učiteľa PaedDr. Anna Havetová Výchovné poradenstvo
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Andrea Holecová Koordinátor prevencie
piktogram zobrazujúci učiteľa RNDr. Klement Chren Triedny učiteľ triede: III.B
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Svetlana Jančová Materská dovolenka
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Alena Končalová
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Jozefína Kováčová Triedny učiteľ triede: IV.A
Koordinátor environmentálnej výchovy
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Jana Magdolenová Triedny učiteľ triede: IV.B
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Viera Mihalková Triedny učiteľ triede: I.A
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Ľudmila Minárová Triedny učiteľ triede: II.B
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Zuzana Petrovičová
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Tatiana Poliaková
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Alena Rakovská Triedny učiteľ triede: II.A
piktogram zobrazujúci učiteľa PaedDr. Anna Rosenbergová
piktogram zobrazujúci učiteľa PaedDr. Viera Šedíková Triedny učiteľ triede: VII.D
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Monika Taligová
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Elena Ujčíková Triedny učiteľ triede: I.B