Vitajte

OZNAM Logo školy

Vážení rodičia, milí žiaci – uchádzači o štúdium na našej škole.

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce Vám oznamuje, že v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie nie je možné uskutočniť v tradičnej podobe

„Deň otvorených dverí“.

Ak sa chcete informovať o študijnom pláne, chcete vidieť priestory školy, chcete sa porozprávať s vyučujúcimi, s vedením školy, kontaktujte nás prosím mailom na adrese: gjkzm@gjkzm.sk alebo telefonicky 037/6423015.

Pre školský rok 2022/2023 prijímame 52 uchádzačov do 2 tried pre študijný odbor – 79 02J – gymnázium.

Radi Vás u nás privítame.

RNDr. Renáta Kunová, PhD.
riaditeľka školy

 
Postup do krajského kola Dňa 13. januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Z našej školy v ňom súťažili v kategórii 2A Martin Ivanička z II.B triedy a v kategórii 2B Nicolas Ľahký z III.A triedy. ... viac
 
Základné informácie o prijímacích pohovoroch do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023
 
Víťazstvo v československom finále Jazykový WocaBee šampionát Po víťazstve v celoslovenskom kole naši študenti z III. B triedy zvíťazili aj v československom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ... viac
 
Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu Dňa 8. 12. 2021 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie vianočnej súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu. Každá trieda mala na skrášlenie 2 týždne. ... viac
 
Vianočné aranžovanie Dňa 7. 12. 2021 sa na našej škole konala akcia s názvom Vianočné aranžovanie. ... viac
 
Mikuláš Dňa 6. decembra 2021 sme v našej škole privítali Mikuláša. Atmosféra bola od rána výborná. Mikuláš spolu s anjelmi a čertmi navštívil každú triedu. ... viac
 
Expert geniality show na Gymnáziu Janka Kráľa Do celoslovenskej súťaže Expert geniality show sa 30. novembra 2021 zapojilo aj 19 našich študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. ... viac
 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Na sv. Mikuláša sa naše gymnázium zapojilo do dobročinnej výzvy s veľavravným názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? ... viac
 
Víťazi celoslovenského kola Jazykový WocaBee šampionát Skupina študentov z III. B triedy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zložení Zuzana Senková, Kristína Studená, Dominik Herda, Dávid Jurík, Mário Kuťka, Ivan Pinter a Tomáš Zölder zvíťazila v celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ... viac
 
Výsledky medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Best in English Dňa 26. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English. Do súťaže sa zapojilo 17 223 študentov stredných škôl z 32 krajín. ... viac
 
Úspešní študenti v informatickej súťaži iBobor Úspešní študenti v informatickej súťaži iBobor V dňoch 09. 11. 2021 a 11. 11. 2021 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2021, do ktorej sa zapojilo 38 žiakov nášho gymnázia v dvoch kategóriách - Junior a Senior. ... viac
 
Medzinárodné finále Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR V krajskom kole Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR v júni 2021 sme sa prebojovali z 2. miesta do medzinárodného finále, ktoré sa konalo 25. 11. 2021. ... viac
 
Medzitriedny florbalový turnaj ku Dňu študentstva Žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi TSV zorganizovala 19. 11. 2021 v novej telocvični florbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 8 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. ... viac
 
Projekty NSK v oblasti prevencie sociálno-patologických javov V mesiaci október sa naša škola - Gymnázium Janka Kráľa - zapojila do dvoch online projektov organizovaných NSK, v spolupráci s Mgr. Andreou Valchoňovovou. ... viac
 
Deň Janka Kráľa Druháci a tretiaci Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizovali 23. novembra 2021 projekt pod názvom „Deň Janka Kráľa“. ... viac
 
Deň Janka Kráľa - pozvánka Gymnázium Janka Kráľa s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú osláviť Deň Janka Kráľa ... viac info v plagáte
 
Školský šachový turnaj Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí z roku 1939, keď boli v Prahe po pohrebe českého študenta medicíny Jana Opletala potrestaní všetci českí študenti zatvorením všetkých vysokých škôl. ... viac
 
Olympiáda v anglickom jazyku Dňa 11.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 32. ročník súťaže konal v dvoch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník), 2B (tretí a štvrtý ročník). ... viac
 
Wocabee - víťazstvo v krajskom kole Naši WocaBee šampióni z III. B triedy zvíťazili aj v krajskom kole medzinárodnej online súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ... viac
 
Výstupná prezentácia v rámci projektu Erasmus+ KA101 Mobilita jednotlivcov Výstupná prezentácia v rámci projektu Erasmus+ KA101 Mobilita jednotlivcov
... prezentácia
 
Rovesnícke vzdelávanie v rámci projektu Ekoalarm Dňa 27. 10. 2021 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie v rámci projektu Ekoalarm. Do tohto projektu naša škola vybrala žiakov z 2. A triedy. ... viac
 
Záložka do knihy spája slovenské školy 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy
Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia) ... viac
 
Informatika v prírodných vedách a matematike očami žiakov III. B Nový školský predmet (IPV) je zameraný na podporu medzipredmetových vzťahov informatiky s prírodnými vedami. Žiaci si na hodinách rozvíjajú schopnosť hľadať súvislosti medzi vyučovacími predmetmi a učia sa využiť tieto poznatky vo svojich odborných prácach.... viac
 
Športujeme s GJK Žiaci prvého a druhého ročníka vymenili v dňoch 26. – 27. 10. 2021 prostredie v triede za telocvične gymnázia, aby mohli predviesť svoje športové schopnosti a porovnať si športové výkony so svojimi spolužiakmi. Žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi TSV pripravili pre študentov netradičné atletické disciplíny a športové hry.... viac
 
Jesenné aranžovanie Dňa 2.11.2021 sa na našej škole konalo Jesenné aranžovanie. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najkrajšie naaranžované tekvice a ozdoby s jesenným motívom. O hodnotenie sa postarala odborná porota.... viac
 
Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu! V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. ... viac
 
Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe Štruktúrovaný kurz, zameraný na nadobudnutie kompetencií v oblasti projektového manažmentu programov Erasmus+, bol organizovaný hamburským Inštitútom European Teacher Training UG na gréckom ostrove Kréta. Pôvodný termín mobility bol naplánovaný na október 2020. ... viac
 
Deň jablka Dňa 21.10.2021 sa na našej škole konal Deň jablka. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najchutnejší a najkrajší jablkový koláč či zákusok. Sladké pochutiny hodnotila porota. Spomedzi množstva súťažných koláčov vybrala tri víťazné. Víťazkou sa stala Viktória Laktišová z 1.A triedy, 2. miesto obsadil Martin Ivan z 2.A triedy a na 3. mieste sa umiestnil jablčník Kristíny Šútorovej z 1.B triedy. ... viac
 
Spoluúčasť rakúskych a slovenských študentov na projekte Erasmus+ nám otvorila nové horizonty v oblasti medzinárodnej spolupráce Náš projekt Student motivation across borders – an Austrian-Slovak collaboration realizovaný v rámci programu Erasmus+ vstúpil do finálnej fázy. Prebehli posledné úpravy v záverečnej správe, ktorá bola ohliadnutím za dvojročným úsilím a rekapituláciou všetkých aktivít, ktoré sme v spolupráci s rakúskym partnerom HLW Tulln zrealizovali. ... viac
 
Kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2022/2023 - body za predmetové olympiády a súťaže Logo školy študijný odbor – zameranie: 79 02J - gymnázium

Kritériá prijatia - body za predmetové

 
Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Príznačný názov, ktorý si Gymnázium Janka Kráľa zvolilo pre svoju súťaž, je nielen titulom Komenského pedagogického spisu, ale symbolicky predstavuje jednu zo vstupeniek do sveta vzdelaných ľudí. Tú vstupenku získavajú všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia súťažnej aktivity konanej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. ... viac
 
Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Naša škola získala nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad (podľa vlastného rozhodnutia školy). Všetky koše sú vyrobené z druhotných surovín a sú vyrábané na Slovensku. ... viac
 
Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka aktualizované Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. ... viac
 
V našej jedálni objednávame stravu online strava.cz V našej jedálni objednávame stravu online.
Viac informácií »
 
Brána jazykov otvorená Logo školy

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce Vás pozýva na 8. ročník jazykovej súťaže BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 22.9.2021 od 9:00 h.


  • súťažia trojčlenné družstvá žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ
  • súťažné družstvá hravou formou riešia na stanovištiach zaujímavé úlohy v cudzích jazykoch, za ktoré zbierajú body
  • najúspešnejšie družstvá budú ocenené
Viac informácií na plagáte »
Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Začiatok nového školského roka bol odlišný od predchádzajúcich rokov, nezačali sme ho v historickej aule, ale na neobvyklom priestore – na našom školskom dvore. Dôvodom sú pretrvávajúce protipandemické opatrenia. ... viac
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Logo školy

Na základe Školského semaforu Vám zasielame informácie k nástupu do školy.

Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha).

V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádza v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),
  2. poslať scan e-mailom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti “,
  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára.

Príloha:

Oznam - samotestovanie (.pdf) Logo školy Milí rodičia, žiaci, ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách ...viac (.pdf)