Škola bez nenávisti

Metodické odporúčania

Školský tím:

Koordinátor projektu: Mgr. Andrea Holecová
Členovia - učitelia:
PaedDr. Viera Šedíková
Mgr. Ľudmila Minárová
Členovia - žiaci:
Diana Valkovičová
Veronika Horvátová
Veronika Vasilová
Natália Solčianska
Miriam Vasilová

Akčný plán

Aktivity

Mne sa to nemôže stať Jozef Čulák a žiaci rozdelení do skupín počas komunikačného workshopu V rámci projektu Škola bez nenávisti dňa 21.10.2019 mali žiaci štvrtého ročníka možnosť zúčastniť sa na náučnej besede s názvom „Mne sa to nemôže stať“. Ide o preventívny program, ktorý sa každoročne pripravuje v našej škole a aj tento krát bol hlavným prednášajúcim člen mestskej polície, pán Jozef Čulák ...viac
 
Maratón v aerobiku - prezentácia (.pdf, 1,15 MB) Logá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Iuventa, Škola bez nenávisti Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce, telocvičňa
18.10.2019
Maratón v aerobiku - prezentácia (.pptx, 8,35 MB)
 
Projekt je zmena Spoločná fotografia pedagógov a žiakov, ktorí sa zúčastnili školenia Projekt je zmena My, študentky gymnázia, Diana Valkovičová a Veronika Horvátová sme sa pod vedením pani profesorky Holecovej zúčastnili v rámci projektu Škola bez nenávisti neformálneho vzdelávania pod názvom Projekt je zmena ...viac
 
Trestno-právna zodpovednosť Mgr. Debnár víta členku policajného zboru Mgr. Matejovú v učebni školy V dnešnom svete sa mladí ľudia čoraz častejšie stretávajú s nebezpečenstvami novodobého sveta. Snáď najviac diskutovanou témou sú drogy, ich ponuka a skorá závislosť spôsobená ich užívaním. Práve preto sa dňa 21.11.2019 uskutočnila beseda určená pre žiakov tretieho ročníka ...viac
 
Spoznajme sa navzájom - Infodeň Dňa 25.11.2019 sme sa my, študentky gymnázia, Veronika Horvátová a Diana Valkovičová v sprievode našej pani riaditeľky – RNDr. Renáty Kunovej, PhD. a pani profesoriek Mgr. Holecovej a Mgr. Mihalkovej - zúčastnili konferencie pod názvom "Spoznajme sa navzájom" ...viac