Družba

Družobná návšteva v Jindřichovom Hradci 14. – 16. 6. 2018 Spoločná fotografia pedagógov a žiakov z oboch gymnázií na nádvorí zámku v Jindřichovom Hradci V strede júna sme sa my, žiaci Gymnázia Janka Kráľa a naši učitelia vybrali utužovať šesťdesiatročnú družbu medzi našim gymnáziom a Gymnáziom Vítěslava Nováka v krásnom historickom Jindřichovom Hradci ...viac
 
Priateľstvo, ktoré rokmi krásnie Spoločná fotka žiakov nášho a družobného gymnázia na námestí v historickej Trnave Je štvrtok 5. október 2017 a na nádvorí nášho históriou dýchajúceho Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa možno váhavo, no určite s veľkou zvedavosťou pomaly zhromažďujeme, aby sme privítali žiakov a pedagógov z družobného Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci ...viac
 
Jindřichov Hradec 2012 Spoločná fotografia našich a českých študentov pred renesančným zámkom Červená Lhota Po októbrovej návšteve našich českých priateľov z partnerského Gymnázia V. Nováka v Jindřichovom Hradci zavítala v dňoch 14. – 16. júna 2012 naša delegácia šiestich pedagógov a dvadsiatich siedmich študentov do tohto starobylého historického mesta ...viac
 
Účastníci zájazdu alebo Ako nám bolo dobre Spoločná fotografia našich a českých študentov pred budovou školy Od poslednej česko-slovenskej družobnej návštevy ubehli dva roky a Gymnázium Janka Kráľa sa v dňoch 6. – 8. 10. 2011 opäť stalo hosťovskou základňou pre 23 českých študentov a 7 pedagógov z Jindřichovho Hradca ...viac
 
Družobná návšteva v poľskom Szydlowe v dňoch 1. - 4. 10. 2009 Družba medzi Gymnáziom J. Kráľa v Zlatých Moravciach a Gimnazjom W.S.Reymonta v poľskom mestečku Szydlow vznikla v r. 2003. V nadväznosti na veľmi dobré vzťahy medzi pedagógmi a žiakmi oboch škôl, boli sme pozvaní poľskými priateľmi na družobnú návštevu ...viac
Družobná návšteva v Jindřichovom Hradci – 11. – 13. 6. 2009 Družobná návšteva v Jindřichovom Hradci – 11. – 13. 6. 2009 – ktorej sa zúčastnili vedenie školy so štyrmi pedagógmi a študenti kvinty D, septimy D a E, 1.B, 2.A a 2.B triedy ...viac
Družobná návšteva z Jindřichovho Hradca 9. – 11. 10. 2008 Ani rozdelenie Československa v roku 1993 neukončilo priateľské stretnutia učiteľov a študentov nášho gymnázia s učiteľmi a študentmi z gymnázia Vítezslava Nováka v Jindřichovom Hradci ...viac
Návšteva z Poľska 20.9 - 23.9.2007 V dňoch 20.9 - 23.9.2007 navštívili Gymnázium Janka Kráľa naši priatelia z poľského gymnázia v Szydlowe ...viac