Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa

Informácie

Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa
Adresa: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 953 42
IČO: 42428246
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Výbor rodičovského združenia

Predseda: Mgr. Gabriel Orlík
Tajomník: Mgr. Ľudmila Minárová – zástupca pedagogického zboru
Hospodár: Ing. Miriam Tencerová

Členmi RZ sú rodičia, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach.

Pozvánka na 26. reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia

 

Rozpočet rodičovského združenia na školský rok 2023/2024

 

Rodičovské združenie

Dňa 6. novembra 2023 o 15:30 sa uskutočnilo plenárne a triedne rodičovské združenie.

Plenárna schôdza

  1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2022/2023
  2. Výsledky hospodárenia za školský rok 2022/2023
  3. Návrh rozpočtu na školský rok 2023/2024
  4. Návrh príspevku OZ pri GJK

Informácie v rámci triednych schôdzí

  • 1. ročník — všeobecné pokyny k adaptácii na SŠ - informácie k lyžiarskemu kurzu Donovaly
  • 2. ročník — výchovno-vzdelávacie výsledky – aktuálne problémy
  • 3. ročník — výchovno-vzdelávacie výsledky – aktuálne problémy
  • 4. ročník — informácie o maturitných skúškach – externá a interná časť
 
2 % dane pre Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa

Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia, aj v kalendárnom roku 2023 občianske združenie Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa so sídlom SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce prijíma finančné prostriedky prostredníctvom poukázaných 2 % z dane, ktoré v spolupráci so školou použijeme na zakúpenie učebných pomôcok a školskej techniky pre našu školu. Za Vašu snahu nám pomôcť Vám vopred ďakujeme.