Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovné a kariérové poradenstvo zabezpečuje PaedDr. Viera Šedíková.

Konzultačné hodiny:

  • Streda: 11:30 – 12:30
  • Štvrtok: 9:25 – 10:25

Rodičia si môžu dohodnúť konzultácie mimo vyhradených hodín vopred na telefónnom čísle 037 / 64 23 015.