Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovné a kariérové poradenstvo zabezpečuje PaedDr. Viera Šedíková.

Konzultačné hodiny:

  • Pondelok: 10:20 – 11:20
  • Štvrtok: 9:25 – 10:25

Rodičia si môžu dohodnúť konzultácie mimo vyhradených hodín vopred na telef. čísle 037/6423015.