Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovné a kariérové poradenstvo zabezpečuje PaedDr. Viera Šedíková.

Konzultačné hodiny:

  • Utorok: 13:00 – 14:00
  • Štvrtok: 13:00 – 14:00

Stretnutie si môžete dohodnúť osobne alebo napísať:

  • správu na EduPage
  • email: viera.sedikova@gjkzm.sk

Rodičia si môžu dohodnúť konzultácie mimo vyhradených hodín vopred na telefónnom čísle 037 / 64 23 015.