Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach získalo titul školy eTwinning 2024-2025

V tomto roku získalo ocenenie Škola eTwinning 12 škôl v rámci celého Slovenska. Naše gymnázium je jediná škola s ocenením v rámci celého Nitrianskeho kraja na roky 2024-2025.

Udelenie titulu škola eTwinning znamená pre školu postup na vyššiu úroveň, takto ocenená škola má byť vzorom a príkladom pre ostatné školy vo svojom okolí. Tieto školy sú skvelým príkladom toho, ako môže mať z programu eTwinning prospech celá škola, predstavujú model pre ostatné školy.

Prostredníctvom značky eTwinning School Label sa uznáva a hodnotí zapojenie, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale celej školy, v ktorej tímy učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl spolupracujú. Dôraz sa kladie na prvky, ako spoločné vedenie, spolupráca a tímová práca, študenti ako nositelia zmien, inklúzia a inovácia.

Školy eTwinning sú oficiálne uznané na európskej úrovni ako vzory pre eTwinning.

V tomto období v realizujeme nový eTwinning projekt s názvom Túžba po mieri, ktorý je súčasťou programu Erasmus+ .