Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomický úsek:

 • Ing. Mária Šabíková — účtovníčka, mzdová agenda školy
 • Ing. Jana Považanová — ekonomicko-hospodársky zamestnanec

Prevádzkový úsek:

 • Ing. Jana Považanová — vedúca prevádzkových zamestnancov
 • Ľubica Michalcová — upratovačka
 • Monika Pružinská — upratovačka
 • Mária Škulová — upratovačka

Školská jedáleň:

 • Marta Tomková — vedúca školskej jedálne
 • Dagmar Tonková — hlavná kuchárka
 • Helena Gašparíková — kuchárka
 • Lujza Tomková — pomocná kuchárka

Školský areál:

 • Peter Néma — školník
 • František Jurík — záhradník