Brána jazykov otvorená

26. september je Európsky deň jazykov. Rada Európy ho vyhlásila v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov. Tento deň si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít, napríklad súťaží, kvízov, besied a pod. Jednotlivé školy na celom Slovensku prostredníctvom svojich projektov kreatívnym spôsobom vyzdvihujú význam učenia sa jazykov a u žiakov podporujú rozvoj jazykovej i kultúrnej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia.

S myšlienkou BJO prišla v roku 2012 naša kolegyňa Mgr. Vierka Mihalková. Inšpiráciou jej bola naša účasť na Európskom dni jazykov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. A tak sme v septemberi 2014 zorganizovali 1. ročník BJO na našom gymnáziu. Súťaž bola a je zameraná na žiakov základných škôl v meste a regióne Zlaté Moravce. Trojčlenné družstvá súťažia na stanovištiach, kde plnia zaujímavé úlohy v rôznych jazykoch členských štátov EÚ. Od začiatku bol o tento projekt veľký záujem, pretože to bolo niečo nové. Už prvého ročníka sa zúčastnilo 20 družstiev a historicky prví víťazi boli zo ZŠ Don Bosca v ZM.

Po desiatich rokoch súťaž prerástla hranice regiónu, okresu  kraja. Na tomto ročníku máme súťažné družstvá z Nitry, Novej Bane, Šale, niekoľko škôl z okresu Levice a dokonca družstvo zo Slatiny nad Bebravou. Je tu 26 škôl, čiže 78 žiakov a 26 sprevádzajúcich učiteľov. Na stanovištiach pracuje 23 našich žiakov spolu s 22 žiakmi z partnerskej školy v rakúskom Tullne, ktorí participujú na projekte v rámci našej spolupráce na Erasmus+ projektoch. Naši a rakúski žiaci sú hodnotiteľmi na stanovištiach, takže profitujú nielen z toho, že si precvičujú svoje jazykové znalosti a komunikačné zručnosti, ale musia sa vysporiadať aj s tým, že sú zodpovední za správnosť a férovosť súťaže.

Pripraviť takéto podujatie nie je jednoduchá záležitosť. Nebolo by to možné bez podpory vedenia školy, vzájomnej spolupráce v učiteľskom kolektíve, bez záujmu a snahy žiakov, ale aj významnej podpory sponzorov. Keďže v súťaži je vždy ocenené za účasť každé družstvo, veľmi si vážime každú pomoc, ktorá sa nám dostáva zo strany našich sponzorov. V tomto roku je hlavným sponzorom súťaže zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ale podporili nás veľvyslanectvá, vydavateľstvá, banka a iné inštitúcie, ako aj firmy a zamestnávatelia v našom regióne.

O tom, že naša práca na tomto projekte má zmysel, svedčia každoročne ďakovné slová našich kolegýň zo základných škôl, lebo sa radi každý rok opäť vracajú, ale aj ocenenie, ktoré sa nášmu projektu dostalo v roku 2020. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili pri príležitosti Európskeho dňa jazykov súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole. Do súťaže sme prihlásili aj náš gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená. Vtedy sme ho z dôvodu pandemickej situácie organizovali dištančnou formou.

Gymnaziálny projekt Brána jazykov otvorená získal v rámci Slovenska tretie miesto. Ešte viac nás však potešilo ohodnotenie nášho projektu hodnotiacou komisiou Európskej komisie na Slovensku: "Váš projekt vynikal vo všetkých hodnotených kritériách. Splnil všeobecné ciele Európskeho dňa jazykov, inovatívnym spôsobom využíval viacjazyčnosť a bol mimoriadne kreatívny, čo ocenili všetci členovia poroty. Chceme sa Vám poďakovať, že ste nás týmto spôsobom utvrdili v tom, že výučba cudzích jazykov má zmysel a dá sa robiť a inak, ako len memorovaním slovíčok."

História projektu