Pedagogickí zamestnanci

Meno Priezvisko
piktogram zobrazujúci učiteľa RNDr. Renáta Kunová, PhD. Riaditeľka školy
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Ľuboš Debnár Zástupca riaditeľky školy
piktogram zobrazujúci učiteľa RNDr. Monika Gáliková Triedna učiteľka: I.A
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Marián Hodoši
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Andrea Holecová Koordinátor prevencie
piktogram zobrazujúci učiteľa RNDr. Klement Chren Triedny učiteľ: II.B
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Svetlana Jančová
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Alena Končalová Triedna učiteľka: III.B
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Jozefína Kováčová Koordinátor environmentálnej výchovy
piktogram zobrazujúci učiteľa PaedDr. Ivan Kreškóczi Koordinátor informatizácie
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Jana Magdolenová Triedna učiteľka: II.A
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Viera Mihalková Triedna učiteľka: IV.A
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Ľudmila Minárová
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Tatiana Poliaková Triedna učiteľka: I.B
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Alena Rakovská
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Henrieta Šabíková
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Ivana Šovčíková
piktogram zobrazujúci učiteľa PaedDr. Viera Šedíková Triedna učiteľka: III.A
Výchovné poradenstvo
piktogram zobrazujúci učiteľa ThLic. Peter Štálnik
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Monika Taligová
piktogram zobrazujúci učiteľa Mgr. Elena Ujčíková Triedna učiteľka: IV.B