Pedagogickí zamestnanci

 • RNDr. Renáta Kunová, PhD.Riaditeľka školy
 • Mgr. Ľuboš DebnárZástupca riaditeľky školy
 • RNDr. Monika Gáliková — Triedna učiteľka: II.A
 • Mgr. Marián Hodoši
 • Mgr. Andrea Holecová — Koordinátor prevencie
 • RNDr. Klement Chren — Triedny učiteľ: III.B, predseda Rady školy, Koordinátor finančnej gramotnosti
 • Mgr. Svetlana Jančová — rodičovská dovolenka
 • Mgr. Alena Končalová — Triedna učiteľka: IV.B
 • Mgr. Jozefína Kováčová — Koordinátor environmentálnej výchovy
 • PaedDr. Ivan Kreškóczi — Triedny učiteľ: I.A, Koordinátor informatizácie
 • Mgr. Jana Magdolenová — Triedna učiteľka: III.A
 • Mgr. Monika Mihaličková — rodičovská dovolenka
 • Mgr. Viera Mihalková — Erasmus+ koordinátor
 • Mgr. Ľudmila Minárová — Triedna učiteľka: I.B
 • Mgr. Tatiana Poliaková — Triedna učiteľka: II.B
 • Mgr. Alena Rakovská — členka Rady školy
 • PaedDr. Henrieta Šabíková, PhD.
 • Mgr. Ivana Šovčíková
 • PaedDr. Viera Šedíková — Triedna učiteľka: IV.A, Výchovná poradkyňa
 • ThLic. Peter Štálnik
 • Mgr. Elena Ujčíková