Pedagogickí zamestnanci

 • RNDr. Renáta Kunová, PhD.Riaditeľka školy
 • Mgr. Ľuboš DebnárZástupca riaditeľky školy
 • RNDr. Monika Gáliková — Triedna učiteľka: III.A
 • Mgr. Jozef Hlavina
 • Mgr. Marián Hodoši — Triedny učiteľ: I.B
 • Mgr. Andrea Holecová — Koordinátor prevencie
 • RNDr. Klement Chren — Triedny učiteľ: IV.B, predseda Rady školy, Koordinátor finančnej gramotnosti, Vedúci predmetovej komisie matematiky, fyziky a informatiky
 • Mgr. Svetlana Jančová — rodičovská dovolenka
 • Mgr. Jozefína Kováčová — Koordinátor environmentálnej výchovy, Vedúca predmetovej komisie biológie a chémie
 • PaedDr. Ivan Kreškóczi — Triedny učiteľ: II.A, Digitálny koordinátor
 • Mgr. Jana Magdolenová — Triedna učiteľka: IV.A, Vedúca predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov
 • Mgr. Monika Mihaličková — rodičovská dovolenka
 • Mgr. Viera Mihalková — Erasmus+ koordinátor
 • Mgr. Ľudmila Minárová — Triedna učiteľka: II.B
 • Mgr. Tatiana Poliaková — Triedna učiteľka: III.B
 • Mgr. Alena Rakovská — členka Rady školy, Vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
 • PaedDr. Henrieta Šabíková, PhD.
 • Mgr. Ivana Šovčíková — Triedna učiteľka: I.A
 • PaedDr. Viera Šedíková — Výchovná poradkyňa, Vedúca predmetovej komisie spoločenských vied a športu
 • Mgr. Elena Ujčíková