Schola Cantorum

Od založenia gymnázia sa okrem povinných predmetov vyučoval ako nepovinný predmet kreslenie a príchodom profesora J. Podhorného aj spev. Začiatkom školského roka 1939/1940 bol na jeho podnet založený spevácky zbor.

Základ repertoáru tvorila od začiatku renesančná a baroková polyfónia. Schola Cantorum nezabúdala ani na vokálnu tvorbu skladateľov ostatných období a na súčasnú hudobnú tvorbu.Významnou zložkou repertoáru bolo aj naštudovanie upravenej ľudovej piesne. Niektoré úpravy ľudových piesní spracovali priamo pre Schola Cantorum významní skladatelia ako Valach, Dobrodinský, Zemanovský a Dibák. Zbor spieval skladby zväčša v pôvodnom znení. Za celý čas svojej činnosti naštudoval zbor do 500 skladieb.

Zbor šíril a rozvíjal krásu spevu, organizoval množstvo vystúpení a koncertov, nahrával v rozhlase i televízii, zúčastnil sa na desiatkach súťaží, na ktorých pravidelne získaval popredné umiestnenia. K vrcholom jeho úspechov patrí ocenenie súboru na festivale zborového spevu v Neerpelte v Belgicku, kde získal striebornú medailu.

Schola Cantorum reprezentovala školu a mesto nielen doma, ale aj na zahraničných vystúpeniach v Belgicku, Holandsku a Maďarsku.

V decembri roku 1982 sa v aule gymnázia uskutočnil slávnostný koncert pri spomienke 250. výročia narodenia Josepha Haydna. Iniciátorom podujatia bola Schola Cantorum, ktorá vystúpila spolu s komorným orchestrom konzervatória v Bratislave a jeho sólistami M. Dvorským, L. Ághovou a M. Babjakom.

Posledné vystúpenie Schola Cantorum sa konalo 20. mája 1983 pri príležitosti 70. výročia založenia gymnázia.

V roku 1968 sa Schola Cantorum stala prvou organizovanou skupinou spolku Hudobná mládež na Slovensku. Hudobná mládež organizovala pre seba, ale aj pre všetkých záujemcov o klasickú hudbu, koncerty našich i zahraničných umelcov. Na pozvanie Hudobnej mládeže účinkovalo v Zlatých Moravciach a Topoľčiankach množstvo umelcov a telies, napr. sláčikový komorný súbor so sídla Svetovej federácie Hudobnej mládeže v Bruseli "Enseble Eugene Ysaye", Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Václav Hudeček, Český komorný orchester z Prahy, Spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorého členmi boli aj Zlatomoravčania Milan Šumný a Karol Štrba, Slovenský filharmonický zbor s dirigentom J. M. Dobrodinským, klaviristka Slovenskej filharmónie Klára Havlíková a mnohí ďalší.

Tradíciu koncertov klasickej hudby v aule gymnázia oživil od roku 1990 Klub priateľov klasickej hudby, ktorý usporiadal koncerty husľového virtuóza Petra Michalicu, sólistov opery SND Evy Šeniglovej, Ivana Ožváta, Mikuláša Doboša, sólistky Novej scény Evy Plesníkovej, koncertného umelca Igora Bergera, absolventa tunajšieho gymnázia Františka Ďuriača a ďalších.