Prijímacie pohovory 2024

Dodatok ku kritériám na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025

Dodatok ku kritériám na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025

 
Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025

Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025.

 

Prezentácia školy

 
Prečo ísť študovať na GJK - Ako ma GJK pripravilo na život po strednej
Váhate nad výberom strednej školy? Prečítajte si rozhovory so žiakmi tretieho ročníka nášho gymnázia.