Prijímacie pohovory 2022

Kritériá prijatia - body za predmetové olympiády a súťaže študijný odbor – zameranie: 79 02J - gymnázium
 
Prečo ísť študovať na GJK - Ako ma GJK pripravilo na život po strednej
Váhate nad výberom strednej školy? Prečítajte si rozhovory so žiakmi tretieho ročníka nášho gymnázia.