Prijímacie pohovory 2023

Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024

Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024.

 

Prezentácia školy

 
Prečo ísť študovať na GJK - Ako ma GJK pripravilo na život po strednej
Váhate nad výberom strednej školy? Prečítajte si rozhovory so žiakmi tretieho ročníka nášho gymnázia.