Logo školy Logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla

Nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Toto webové sídlo (www.gjkzm.sk) vlastní a spravuje Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce. Cieľom internetovej stránky je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet ľudí, najmä používateľov s funkčnými zníženiami, a tak zvýšiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti.

Kontakty a profil školy

Škola

Gymnázium Janka Kráľa
SNP 3
953 42 Zlaté Moravce
IČO: 00160482
DIČ: 2021037733

Zriaďovateľ

Nitriansky samosprávny kraj

Zriaďovacia listina Gymnázia Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce (.pdf, 1,36 MB)

Vedenie školy

Tel.: 037/6423015
Fax: 037/6426216
E-mail: gjkzm@gjkzm.sk

Prijímanie, preverovanie a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, námety, pripomienky, sťažnosti adresujte na: gjkzm@gjkzm.sk

Ďalšie kontakty

Zástupca riaditeľky školy - tel.: 037/6323466
Učtáreň - tel.: 037/6422540
Vedúca školskej jedálne - tel.: 037/6323202