Informácie o obedoch a stravnom systéme

  • Prihlasovanie sa na obedy a odhlasovanie sa z obedov s predvyplneným číslom jedálne (90142): www.strava.cz
  • Pomocník k systému strava.cz
  • Stručný návod na prácu so systémom strava.cz