Škola trochu inak 2008

Škola – to sú predovšetkým žiaci a učitelia, ich každodenné stretnutia na vyučovacích hodinách, kde sa žiaci snažia vniknúť do tajov vedných disciplín.

Vedenie našej školy v spolupráci so študentským parlamentom a vyučujúcimi sa rozhodlo jeden školský deň 10.12.2008 vybočiť zo známeho stereotypu daného rozvrhom hodín a ukázať školu trochu inak.

Čo skrýva názov „Škola trochu inak?“. To nie sú klasické hodiny slovenčiny, cudzích jazykov, matematiky a iných vedných disciplín. To sú hodiny, na ktorých sa však bez základov zo školy nezaobídete. Veď kde vás naučia logickému mysleniu, predvídavosti a trpezlivosti, ktoré potrebuje Mgr. Ľuboš Debnár pri šachovej partii, ak nie na matematike.

Hudobné tóny, stupnice Mgr. Petra Černa majú isto základy v jeho odbore vo fyzike.

Cestovanie po svete nielen prstom na mape, ale aj v skutočnosti je srdcovou záležitosťou PaedDr. Veroniky Trungelovej.

Náš bývalý žiak Vdp. Stanislav Garaj, toho času kňaz, ktorý aj z pozície svojho povolania, ale isto aj so záujmom prežil pol roka v krajinách Latinskej Ameriky a prišiel sa s nami podeliť o svoje zážitky.

Trochu exoticky pre nás pôsobí naša kolegyňa Mgr. Yuvensia Daso. Ona totiž pochádza z Indonézie a jej priatelia nám prišli spríjemniť chvíle nielen pútavým rozprávaním o tejto ďalekej krajine, o jej prírodných krásach, kultúre. Atraktívny bol hudobný sprievod – žiaci si mohli vyskúšať hru na ich domovských nástrojoch.

Mgr. Viera Mihalková okrem jej obľúbenej nemeckej konverzácie záver prednášky venovala volejbalovej teórii, o ktorú bol záujem v radoch starších, ale aj mladších študentov.

Joga – je nielen cvičenie, ale aj životný štýl, o čom nás presvedčila Ing. Ivana Vaškovičová.

Základné biologické poznatky sú isto potrebné pri starostlivosti o sukulenty. O ich kráse, náročnom pestovaní nás informoval Mgr. Ján Augustín. Tiež starostlivosť o naše telo, o pleť je súčasťou biológie človeka, ale predsa renomované kozmetičky Mária Komárová a Katarína Orolínová nám – najmä ženskému osadenstvu prezradili viac na túto tému.

PaedDr. Ivan Meňhart je významným členom umeleckých spolkov v našej oblasti, preto on tento deň venoval umeniu 2. polovice 19.storočia.

Tvorba umeleckých textov je určite náročná práca. Život umelca, básnika, bohéma je pre mnohých lákavý. Do duše našich spisovateľských nádejí sa snažila prehovoriť PaedDr. Anna Rosenbergová a ich básnické výpovede svedčia o jej úspechu.

Choroby, chrípka a iné neduhy. Čo vám chýba? No predsa vitamín C. Tejto téme sa venovala PaedDr. Henrieta Šabíková v spolupráci so študentkami VII.D a VII.E.

Spolupráca s policajným zborom je neoddeliteľnou súčasťou výchovného procesu v našej škole. V tento deň nám dvaja policajti, príslušníci MsP Nitra, prišli ukázať základy sebaobrany. O túto problematiku bol medzi študentami veľký záujem. Zároveň treba poďakovať Mgr. Miroslavovi Duchoňovi a Mgr. Zuzane Bucheňovej za priateľský prístup, trpezlivosť pri výklade a ukážkach k študentom a aj touto cestou a tešíme na ďalšiu spoluprácu.

„Škola trochu inak“ očami lektorov:

PaedDr. Henrieta Šabíková
„Vitamíny - v zime proti chrípke, na jar proti únave, v lete na dobré opálenie, na jeseň proti depresii. Trend posledných desaťročí je dať si namiesto jablka či pomaranča tabletku, ktorou vyriešime všetky nedostatky v našej strave. Odborná štúdia potvrdila, že existujú kombinácie syntetických vitamínov, ktoré ubližujú a zvyšujú úmrtnosť. Do tejto skupiny vitamínov patrí aj najznámejší vitamín C. Zamerala som sa práve na tento najbežnejší vitamín, na jeho pozitívne účinky. Hlavným bodom prednášky bol kvantitatívny dôkaz obsahu vitamínu C v čerstvých ovocných a zeleninových šťavách a spolu so študentkami VII.D a VII.E sme ukázali ako dochádza k jeho stratám účinkom svetla, tepla, mrazu... Mojím hlavným cieľom prednášky bolo upozorniť na to, že vitamíny nie sú všeliek, treba ich prijímať rozumne podľa toho, čo telo potrebuje a ideálne v najúčinnejšej - v prírodnej forme.“

PaedDr. Veronika Trungelová
„Téma mojej prednášky bola „Cestujeme spolu“ alebo „Moje leto“

V rámci prednášky som predstavila študentom rôzne dovolenkové destinácie, ktoré sa mi podarilo navštíviť v rámci leta 2008. Celá prednáška bola rozdelená na tri časti, v každej bol predstavený iný zájazd. Ako prvé, sa študenti dozvedeli zaujímavé informácie o Londýne, hlavnom meste Veľkej Británie. Moje rozprávanie bolo doplnené fotografiami a vlastnými zážitkami. Takto si žiaci mohli niečo dozvedieť o Greenwichi, múzeu voskových figurín, Big Bene, či Londýnskom „oku“..., ale aj o nákupných štvrtiach, akciových cenách, cestovaní metrom, „dubbledeckrami“, problémami na letisku a pod.

Počas druhej prednášky som predstavila poznávací okružný zájazd, ktorého programom bolo spoznávanie Moravy, Kysúc, Malej Fatry, či Južného Poľska. Študenti sa na základe fotografií a propagačných materiálov dozvedeli o meste UNESCO – Kroměříži, či múzeu Zátopkových a Technickom múzeu v Kopřivnici, ktoré je venované histórii automobilov značky Tatra. Študentom boli tiež predstavené Jánošíkove diery ako jedna z najatraktívnejších turistických trás v Malej Fatre, Kysucké kamenné gule, či Korniansky ropný prameň ako slovenské unikáty. V rámci tohto zájazdu som navštívila aj koncentračný tábor v Osvienčime a Březinke. Práve táto časť rozprávania študentov najviac zaujala – nakoľko študenti tretieho a štvrtého ročníka tiež absolvovali exkurziu do Osvienčimu – prednáška sa zmenila na diskusiu a vzájomné vymieňanie skúseností.

Tretia prednáška bola zameraná na Taliansko – konkrétne na jeho hlavné mesto Rím a pútnické miesto Assisi. Žiakom boli predstavené najzaujímavejšie pamiatky „večného mesta“ – Koloseum, Rímske fóra, Kapitol, Santa Maria Maggiore, Španielske námestie, Piazza Venezia, Vatikán a iné. Tiež videli Taliansko ako prímorskú destináciu – pláže, kempingy, vodné športy, diskotéky, a pod. Študentov tiež zaujali praktické informácie, ako napr. kedy je vstup do Vatikánskych múzeí bezplatný, či to, že do kostolov je nutné byť zahalený, príp. že pri vstupe do chrámu sv. Petra vo Vatikáne sú neskutočne dlhé rady a bezpečnostné prehliadky.

Študenti sa v rámci prednášok zaujímali najmä o moje osobné zážitky, o suveníry, ktoré som si priniesla, ale aj o praktické rady týkajúce sa cestovného ruchu a práce sprievodcov. Projekt „Škola trochu inak“ na tému: „Cestujeme spolu“ študenti prijali veľmi pozitívne, o čom svedčí aj fakt, že niektorí si vypočuli všetky prednášky a aktívne sa zapájali do diskusie.“

PaedDr. Ivan Meňhart
„Cieľom akcie bolo načrtnúť hlavné umelecké udalosti 2.polovice 19.storočia, ktoré ovplyvnilo tvorivú činnosť iných umelcov. V tomto období sa menia názory umelcov pod vplyvom technických vynálezov a spoločenského pohybu smerom k modernému umeniu. Slovné informácie som ilustroval množstvom ukážok z výtvarného umenia a hudby. Záujem o umenie prejavili najmä starší študenti.“

Ing. Ivana Vaškovičová , učiteľ jogy III. stupňa
„Deti a mládež je dnes rovnako ako dospelí pod obrovským tlakom. Domáce úlohy, potreba súťažiť s ostatnými deťmi, návšteva rôznych krúžkov, rozvrh nalinkovaný do detailov im zaberajú všetok voľný čas. Dieťa ani nemá čas byť bezstarostným stvorením, plný energie a elánu.

Joga je indické cvičenie, ktoré predstavuje prirodzenú a hlavne zdravú cestu k pohybovej aktivite a relaxu. Zlepšuje všetky stránky života. Citovú, duchovnú, myšlienkovú a samozrejme telesnú.

Okrem tela sa zapája do činnosti aj myseľ. Deti sa pri sledovaní lektora učia názvom jednotlivých častí tela a ich funkciám. Kombináciu dychových cvičení s cieleným pohybom sa zlepšuje v práci s prstami, očami, uvedomujú si svoje telo, získavajú rovnováhu, schopnosť sústrediť sa, koncentrovať a viesť svoj pohyb s presnosťou v súlade so svojim dychom.

V predpubertálnom a pubertálnom období sa deťom vštepujú hlbšie poznatky o anatómii a fyziológii človeka. Učia sa , ktoré svalové skupiny a kĺby pozdĺž kostí sa dostávajú do pohybu, ako joga, jej očistné techniky a meditácia pôsobia na trávenie , imunitu a nervový systém.

Vo svoje ukážke jogovej hodiny som žiakov oboznámila s jogou ako svojim životným štýlom. Následne sme spoločne precvičili niektoré z prípravných cvičení a nakoniec som zaradila 10 minútovú relaxáciu. Cvičenci sami zistili, ktoré svaly majú ochabnuté, šľachy skrátené, telo neohybné a myseľ „rozlietanú“ nekoncentrovanú.

Joga je užitočnou investíciou pre ďalší vývin každého človeka po stránke fyzickej aj psychickej.“

PaedDr. Anna Rosenbergová
„Na našom spoločnom stretnutí žiaci tvorili dadaistické texty (z povystrihovaných slov z časopisov skladali texty) alebo vytvárali komixy z obrázkov zvierat. Zhotovené práce sú k nahliadnutiu pre ďalších záujemcov na nástenke školy. Pozitívom bolo striedanie študentov podľa ich záujmu, podľa témy, ktorá bola diskutovaná. Spoločnú reč našli starší študenti s mladšími, čo sa prejavilo v ich kooperácii."

Mgr. Ľuboš Debnár
„Prednáška na tému „História šachu“ bola venovaná 11.majstrovi v šachu R.J.Fischerovi (1943 – 2008). Projektorom sme si premietli niektoré videoukážky o živote R.Fischera (Bobbyho), ktoré som dopĺňal vhodným komentárom.

Prednáška bola členená do častí:
- detstvo
- šachový zápas o majstra sveta (Reykjavik 1972)
- roky bez šachu
- majstri o Fischerovi
- posledné slová Bobbyho
Cieľom prezentácie bolo spopularizovať šach a rozvíjať študentskú súťaživosť. Prednáška študentov veľmi zaujala.“

Náš kolega je členom extraligového družstva KCERO Nitra – majster FIDE v šachu.

Mgr. Peter Černo
„„Dejiny zborového spevu“ bola téma prednášky, ktorú som si vybral z dôvodu, že od vysokej školy po súčasnosť s niekoľkoročnou prestávkou sa aktívne venujem tejto problematike. Som aktívnym členom spolku „Technik po 20.rokoch“.

Hudba v živote človeka, to je prejav citov a emócií. Zborový spev je spev skupiny ľudí, jeden z najstarších hudobných prejavov v živote ľudí, zo začiatku v spojení s tancom. K osamostatneniu došlo už v staroveku.

Zborový spev – všetky staroveké civilizácie ho využívali predovšetkým v sakrálnych prejavoch.

Antika – zborový spev je súčasťou divadelných hier.

Od vzniku notového zápisu (11.storočie) máme presný obraz zborového spevu až do súčasnosti. Rozlišujeme:
- gregoriánsky chorál - jednohlasový spev
- polyfónia – mnohohlasový spev
- vokálna fuga – časový posun hudobných tém oproti sebe

V súčasnosti sa využívajú všetky možnosti zborového spevu a v spojení s hudobnými nástrojmi a pohybom (napr. opera, muzikál).

Prednáška bola sprevádzaná ukážkami jednotlivých foriem zborového spevu, spojená s výkladom. Zaujala najmä starších študentov.“

PaedDr. Dana Nováková
„Téma „Starostlivosť o pleť“ bola výzvou nielen pre dievčatá, ale našlo sa aj pár chlapcov, ktorí zavítali do miestnosti, kde renomované kozmetičky Mária Komárová a Katarína Orolínová zaujali svojou odbornosťou a kreatívnou šikovnosťou.

Na úvod prezentovali prístroj pochádzajúci z USA na analýzu pleti. Potom na dobrovoľníčke predviedli diagnostiku pleti, následne ošetrili čistiacim krémom, po ktorom sa pleť viditeľne zlepšila (o 30%). Veľmi živá bola diskusia, kde dievčatá preukázali veľmi dobré vedomosti a konkrétnymi otázkami sa radili o problémoch so svojou pleťou. Svoju zručnosť kozmetičky preukázali na dennom líčení študentky podľa hesla „Aj do školy sa dá líčiť a nemusí to vyzerať vulgárne a vyzývavo.““

Mgr. Helena Rašmanová
„O Južnej Amerike študentom porozprával a na ich zvedavé otázky odpovedal Vdp.Stanislav Garaj, kňaz. Počas šesťmesačného pobytu v Latinskej Amerike sa snažil spoznať krajinu a ľudí. Skonštatoval, že väčšina je veľmi chudobná. Na jeho otázku, ako sa majú, odpovedal – dobre. Ich prioritou je rodina a vzájomná súdržnosť. Až tam pochopil, že naše problémy v porovnaní s ich každodenným zápasom o prežitie sú malicherné. Tiež nám chýba pozitívny pohľad na život. Ich kresťanský život je popretkávaný prvkami pohanských zvykov, ktoré si ponechali ako tradíciu predkov. Študentov povzbudil v štúdiu, v práci na sebe a potom v odvahe vycestovať do sveta a rozšíriť si obzor poznania.“

RNDr. Katarína Szoboňová
„Žiaci primy sa v rámci tejto akcie venovali štúdiu húb z rôznych pohľadov. Po 3 hodinovej práci – štúdium literatúry, informácie z internetu, kreslenie, lepenie a modelovanie húb, vystúpili so svojimi výslednými prácami.“

Mgr. Ján Augustín
„Študenti si vypočuli pútavé rozprávanie zo sveta rastlín, zamerané na život kaktusov. Dozvedeli sa zaujímavosti o jednotlivých druhoch, o ich pôvode, rozmnožovaní, rozšírení a ako kaktusy správne pestovať. Študenti mali možnosť vidieť rôzne druhy kaktusov a fosílií.“

Mgr. Yuvensia Daso
„Tento deň bol ako stvorený na priblíženie mojej rodnej krajiny študentom gymnázia. V spolupráci s Indonézskym veľvyslanectvom v Bratislave som poukázala na krásu mojej rodnej domoviny. V úvodnom slove nás pracovník veľvyslanectva Made zoznámil s geografickými pomermi, kultúrou, školským systémom a náboženstvom v Indonézii. Akciu sprevádzali ukážky indonézskej hudby a študenti mali možnosť zahrať si na typických indonézskych hudobných nástrojoch.“

Mgr. Viera Mihalková
„Prvú hodinu som s Mgr.Svetlanou Maláčovou prezentovala nemecké rozprávky a povesti, spojené s hernou aktivitou a premietaním rozprávky.

Prechádzku troma veľkomestami – Viedňou, Berlínom a Moskvou – ktoré sú ako historicky, tak i architektonicky veľmi vzdialené a odlišné, ale zároveň majú veľa spoločného, sme pripravili spoločne s Mgr. Elenou Grolmusovou, Mgr. Svetlanou Maláčovou a Mgr. Zuzanou Balážovou.

V úplne inom duchu sa niesla téma „Trochu volejbalovej histórie, teórie a pravidiel volejbalu“. Študenti, ktorí sa aktívne venujú tomuto športu, si so záujmom vypočuli históriu vzniku volejbalu, dozvedeli sa ako postupne pribúdali herné prvky i ako sa menili pravidlá. Nezodpovedané otázky nám otvárajú priestor do budúceho roka.“

Fotogaléria