Beseda s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom

V piatok 2. októbra 2009 sa uskutočnila v aule Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach beseda študentov maturitných ročníkov s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom na tému: "Ako sa uplatňuje právo na Slovensku". Ministra privítala zástupkyňa riaditeľa školy A.Šabová. V besede odzneli mnohé aktuálne otázky: "Je Slovensko právny štát?", "Myslíte si, že v našom súdnictve vládne korupcia?", "Má občan dostatočné právne povedomie?". Tieto a ďalšie otázky analyzoval minister vnútra a časť svojho vystúpenia venoval aj výkladu o rozdelení moci na tri zložky: zákonodarnú, výkonnú a právnu.

Fotogaléria