Výchovný koncert

V piatok 2. októbra 2009 pokračoval cyklus výchovných koncertov v aule Gymnázia Janka Kráľa vystúpením Dr.Igora Bergera a sólistov SND. V programe, ktorého sa zúčastnili na dvoch koncertoch všetci študenti školy odzneli známe melódie z opier, operiet a muzikálov.

Záujem publika sa sústredil najmä na skladby s komickými prvkami. S úspechom sa stretla ária Olympie z Hoffmannových rozprávok, ária koktavého Vaška z Predanej nevesty, ale aj ária z Mozartovej Papageny a Papagena. Okrem estetického zážitku si študenti odniesli aj informácie a kuriozity súvisiace s repertoárom koncertu.

Fotogaléria