Vedecká konferencia: „Praktická botanika pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ“

Biologickí seminaristi z tried VII.D, 3.A, 3.B a 3.C sa zúčastnili spolu s Mgr. Minárovou 12. Medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. - 22. septembra 2011 v Nitre.

V úvode sme absolvovali prezentáciu od Leszeka Rychlika, profesora z Univerzity A. Mickiewicza, Poznan, Poľsko. Prezentácia bola v anglickom jazyku, zaoberala sa metódami štúdií cicavcov a bola obohatená fotkami, schémami a videami.

Po prednáške sme sa presunuli na Katedru botaniky a genetiky, kde sme sa zúčastnili ďalších šesť prednášok o Medzidruhovej hybridizácií v rode Abies, Čeľadi Cucurbitaceae - tekvicovité, využití aranžérskych prác, kde sme si prakticky vyskúšali tvorbu ruže z papiera. Ďalej pokračovali prezentácie o Aspektoch a možnostiach popularizácie botaniky, Koncepcií druhu a hybridizácií rastlín a o Terénnych exkurziách v popularizácií botaniky.

Ďakujeme Doc. RNDr. Romanovi Kunovi, PhD. za pozvanie rozšíriť naše biologické vedomosti na Katedre botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre.

Fotogaléria