Deň otvorených dverí v Arboréte Mlyňany

Dňa 8. novembra 2011 sa I.B trieda nášho gymnázia zúčastnila prvej spoločnej školskej akcie Dňa otvorených dverí v Arboréte Mlyňany, v rámci TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY na Slovensku 2011. Na začiatku nás sprievodcovia oboznámili vo svojich prezentáciách o vzniku arboréta, pestovaní rôznych rastlín na tému „Potencionálne ťažkosti introdukcie ornamentálnych rastlín“ a o škodcoch na tému „Príklady poškodení drevín v AM nepriaznivými atmosférickými faktormi“.

Ďalej nasledovala prehliadka skleníka v okrasných škôlkach Arboréta Mlyňany spojená s ukážkami klasických metód rozmnožovania okrasných rastlín. Potom sme sa presunuli do vedeckého oddelenia Experimentálnej a aplikovanej dendrológie, kde sme videli ukážky laboratórnej techniky a používanie experimentálnych metód.

Naša návšteva pokračovala exkurziou po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany pod vedením sprievodcov. Na záver prechádzky sme dostali krátky vedomostný kvíz, kde po správnom zodpovedaní získali naši spolužiaci vecné ceny. S novými vedomosťami a poznatkami sme sa vrátili spokojní domov.

Fotogaléria