Exkurzia z umenia a kultúry do Ružomberka

Cieľ exkurzie: Rozvíjanie estetického vnímania žiakov v oblasti výtvarného umenia, fotografie, ľudovej kultúry a národného povedomia.

Dňa 26. 10. 2011 sa zúčastnilo exkurzie do Ružomberka 37 študentov druhej B triedy štvorročného gymnázia a piatej D triedy osemročného gymnázia. Študenti sa oboznámili v Galérii Ľudovíta Fullu s vývojom moderného slovenského maliarstva a s dielom jedného z najvýznamnejších protagonistov slovenskej moderny Ľ. Fullom. Zvláštna pozornosť bola venovaná okrem výtvarného diela Ľ. Fullu jeho Súkromným listom – manifestu moderného slovenského maliarstva. Prehliadka medzinárodného fotografického salónu FOTOFORUM, konaného pod záštitou FIAP-u bola zameraná na rozvoj estetického vnímania rôznych žánrov fotografie z celého sveta.

V programe exkurzie bola zahrnutá aj návšteva Vlkolínca – lokality zaradenej do kultúrneho dedičstva UNESCO a pamätníka SNP v Banskej Bystrici.

Výdavky spojené s exkurziou boli 485,40 eur, z toho doprava bola vo výške 404 eur a vstupné do GĽF, na výstavu FOTOFORUM a do skanzenu činilo 81,40 eur. Celkové náklady na jedného žiaka boli 13,12 eur.

Vzdelávací program exkurzie zabezpečili Dr. Ivan Meňhart, Mgr. Ľuboš Debnár a v Galérii Ľ. Fullu odborná lektorka galérie.

Fotogaléria