Naše ďalšie úspechy

19. apríl 2012 bol veľmi šťastným dňom pre našu žiačku V.D triedy, Kristínu Klukovú, lebo v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín získala 2. miesto. Svojou interpretáciou veršov básne "Či jesto pravda na svete" od Milana Rúfusa zaujala odbornú porotu už v regionálnom kole v Nitre a v krajskom kole potvrdila, že patrí k recitátorskej špičke Nitrianskeho kraja. Nechala za sebou aj ostrieľaných recitátorov z Nitry, Levíc.

19. apríla bol v celoslovenskej literárnej súťaží "Keď si vymýšľam" ocenený aj žiak VII.D triedy Jakub Komorný. Krásne 2. miesto mu okrem uznania prinieslo aj finančnú odmenu. Súťaž v písaní sci-fi poviedok organizuje Gymnázium vo Vrbovom. Obom žiakom blahoželáme a vyslovujeme želanie, aby slovo napísané aj vypovedané naďalej pozývali k sebe na hostinu ducha a prestreli im svoj bohatý stôl.