Nemecký workshop pre maturantov (20.3.2012)

Toto podujatie prebiehalo na našej škole pod záštitou Goethe-inštitútu Bratislava. Kommando Elektrolyrik vyvinulo pedagogický koncept, ktorý sprostredkováva kreatívnym spôsobom zábavu a záujem o nemecký jazyk a elektronickú hudbu. Súčasne sa kladie dôraz na toleranciu, porozumenie a tvorivé myslenie.

Táto skupina zaoberajúca sa elektronickou hudbou robila pre Goethe-Inštitút Elektrolyrik-Workshops napr. v Nórsku, Dánsku a v Poľsku. V tomto roku majú naplánované vystúpenia a workshopy pre Goethe-Inštitút na Slovensku, Islande a v južnej Afrike. Cieľom workshopu je napísať spoločne krátke literárne texty a tie potom s pomocou elektronickej hudby zhudobniť. Výsledkom je potom Elektrolyrik-Track.

Workshop na našom gymnáziu trval približne 3 hodiny s použitím našej didaktickej techniky a elektronickej techniky, ktorú si so sebou priniesli z Berlína. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí v tomto školskom roku maturujú z nemeckého jazyka.

V prvej časti pracovali žiaci v malých skupinách na krátkych literárnych textoch na tému „Príroda a jarné emócie“, pričom mali možnosť diskutovať s členmi tejto nemeckej skupiny, hľadali spoločné nápady, výsledkom bol žiakmi vytvorený text, resp. báseň. Počas hľadania nápadov vládla v triede veľmi príjemná atmosféra. Počas prestávky pre žiakov vytvorili členovia skupiny jeden spoločný text z čiastkových žiackych textov, ktorý potom žiaci nahovorili do mikrofónu a nahrali do počítača. V tretej časti bol tento text na mieste elektronicky zhudobený s použitím viacerých elektronických hudobných nástrojov.

Fotogaléria