Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry - naše prvé úspechy

V oblastnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry obsadila žiačka kvarty D, Ivica Sámelová, 2. miesto. Našim žiakom sa darilo aj v recitačnej a literárnej súťaži. V krajskom kole v prednese poézie s náboženskou tematikou, ktorú organizovala ZŠ Topoľčany, získal študent II.A triedy, Adam Žarnovičan, 3. miesto. Najvýraznejší úspech priniesla pre školu budúca maturantka, Žofia Frajková, z celoslovenskej súťaže Literárna Senica Laca Novomeského. Porota posudzovala 500 prác od 179 autorov a v tejto silnej konkurencii patrí našej študentke krásne 2. miesto.

Všetkým žiakom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa vytrvalosti a inšpirácie v ďalších tvorivých aktivitách.