Deň Zeme

22. apríl je jedným z medzinárodných dní, ktorý má ľudí nabádať k zamysleniu sa nad svojím konaním voči planéte Zem, ktorá nám poskytuje množstvo darov, ktoré nie sú nevyčerpateľné. Neváženie si darov Zeme nás môže vyjsť veľmi draho a prejaviť sa na našom zdraví a každodennom živote.

O tom, že problémy dneška nie sú žiakom našej školy ľahostajné ukázali svojou činnosťou a aktivitami. V rámci týždňa, v ktorom je zapísaný dátum 22. apríl - Deň Zeme sa uskutočnilo niekoľko aktivít. Utorok ako Deň bez plastov prinútil žiakov popremýšľať o pozitívach a negatívach plastových obalov pre život na Zemi. Nie všetci žiaci pristúpili k tejto výzve zodpovedne a je stále čo naprávať. Od stredy žiaci pristúpili k jarnému upratovaniu v okolí školy a veru mali plné ruky práce, aby odstránili prehrešky minulých týždňov a mesiacov. V ten istý deň na plote školy sa objavili ekoplagáty žiakov s tematikou Odpady a nakladanie s nimi. Cieľom prác bolo upozorniť ostatných žiakov a širokú verejnosť na problémy dneška, ktoré sa prejavia aj v budúcnosti na zdraví a životnej pohode. V tomto týždni bol vyhlásený aj medzitriedny zber druhotnej suroviny – papiera.

Poďakovanie patrí všetkým zapojeným žiakom a hlavne žiakom II.B, ktorý ziniciovali tak potrebné jarné upratovanie pre spríjemnenie školského prostredia, ale aj rozkvet fauny a flóry.

J. Kováčová

Fotogaléria