Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. To je jedna z mnohých definícií. Význam tejto definície nám vysvetli lektor prednášky Miloš Kováč, riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko.

Študenti tried IV.A, B a VIII.D mali možnosť doplniť si svoje znalosti v oblasti finančného správania v mnohých situáciách a získať kompetencie a poznatky o tom, ako sa orientovať v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi, poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti. Inšpirovať sa úspešnými osobnosťami a uplatňovať ich postupy pri nákupe a predaji investícií.