MO SŠ v basketbale

Naši žiaci sa v dňoch 14. a 15.1.2016 zúčastnili MO SŠ v basketbale na OA v Zlatých Moravciach.

Dievčatá 14.1.2016 obsadili pekné druhé miesto v okrese. Chlapci 15.1.2016 obsadili prvé miesto a postúpili na MK SŠ, ktoré sa uskutočnia v Leviciach.

Mgr. Igor Haveta