Vianočná akadémia

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.

Posledné školské hodiny roku 2015 sme prežívali spolu 22. 12. na vianočnej akadémii, aby sme si pritiahli pavučinu Vianoc a prázdninových dní. Je samozrejmé, že všetci sa tešíme na dni voľna, kedy ráno môže byť aj o 11. dopoludnia, kedy si nevšimneme, že streda si už podala ruky so štvrtkom, že ten výborný orechový rez sa už zjedol.

Akadémiu otvorila A. Rosenbergová, privítala riaditeľku školy, RNDr. R. Kunovú, PhD., zástupcu školy, Mgr. Ľ. Debnára, všetkých kolegov a žiakov. Potom sme už s údivom sledovali doslova umelecké výkony našich žiakov: M. Bielika, M. Čulíka, A. Gajdoša, K. Jonisovej, V. Králikovej, Z. Majlátovej, S. Minárovej, A. Molnárovej, P. Laktišovej, B. Remenárovej, F. Šimoviča, Z. Šurdovej, S. Vaškoviča, Š. Zaťka. Zaskveli sa v hudobných aj poetických variáciách. Žiaci VIII.D prekvapili publikum netradičným tancom, v ktorom sme videli inšpiratívne choreografické motívy.

Riaditeľka školy poďakovala pracovníkom a žiakom za prácu počas celého roka 2015. Všetkým zaželala krásne dni pohody, stretnutia s blízkymi a všetko dobré do nového roku 2016.

Súčasťou akadémie bolo aj ocenenie triedy, ktorá mala najkrajšiu vianočnú výzdobu. Tortu z rúk pani riaditeľky si prevzali zástupcovia I. B triedy. Mgr. Kováčová vyhodnotila súťaže s vianočnou tematikou, ich víťazi si tiež prevzali ocenenia.

Naši žiaci, ktorí pracujú v skautskom hnutí, priniesli do auly Betlehemské svetlo, symbol pokojných a šťastných sviatkov. Na vôňu medovníkov, trubičiek a pocitu vzácnosti okamihu Vianoc sme sa naladili záverečnou pesničkou, Hallelujah. Určite znela mnohým z nás aj pri odchode z auly.

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, boli ste skvelí, aj R. Siklienkovi za foto.

Na Vianoce a v roku novom vinšujem vám nastokrát
teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.

A. Rosenbergová

Fotogaléria