Zelený objektív

Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene už tradične aktivitám s tematikou prírody a lesa. V tomto roku sa uskutočnil už 15. ročník celoslovenskej fotografickej súťaže s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu.

Témou súťaže je les. Do ostatného ročníka sa zapojilo 446 súťažiacich: 251 žiakov základných škôl a 195 študentov stredných škôl. V počte fotografií mierne prevážili žiaci základných škôl, ktorí ich poslali 674, kým študenti stredných škôl súťažili so 611 fotografiami. Celkovo sa teda v pätnástom ročníku Zeleného objektívu zišlo 1285 súťažných fotografií. Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť desať súťažiacich.

Výsledky súťaže boli verejne vyhlásené a ceny odovzdané na slávnostnom otvorení výstavy Zelený objektív 2015 dňa 7. apríla 2016 o 13.30 hod. v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP 22/33 vo Zvolene. Výborné tretie miesto v naozaj silnej konkurencii získal študent II. A triedy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Radimír Siklienka.

Výstava potrvá do 21. mája 2016 a návštevníkom bude prístupná každý pracovný deň v týždni od 9.00 do 17.00 hod.

Fotogaléria