Educate Slovakia - logo

Educate Slovakia

Naša škola sa aj tento školský rok v týždňoch od 10.2. do 14.2.2020 zapojí do kultúrno – vzdelávacieho projektu EDUCATA SLOVAKIA cez globálnu neziskovú organizáciu AIESEC.

Našimi stážistami sú: Jasmine a Kinanti z Indonézie a Jessie a Eric z Taiwanu.

Výuky sa zúčastnia žiaci všetkých tried. Netradičnou formou budú búrať jazykové bariéry, žiaci sa naučia tolerancie medzi národmi a našimi kultúrami, budú spoznávať problémy mladých ľudí vo svete.

Cieľ projektu

Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

Popis projektu

Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní v rámci nášho programu Global Volunteer.

Témy spoločných hodín:

  • Spoznaj mňa a moju krajinu
  • Tradície krajiny
  • Každý je iný
  • Globálne problémy a udržateľný rozvoj
  • Medzikultúrna komunikácia