Nežná revolúcia očami historika PhDr. Tomáša Černáka, PhD.

30. výročie Nežnej revolúcie sme si pripomenuli 11. novembra 2019, keď si pre žiakov III. A, III. B a seminaristov z dejepisu pripravil prednášku PhDr. Tomáš Černák, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje na Katedre slovenských dejín a venuje sa politickým dejinám na Slovensku po februári 1948.

Nosnou témou prednášky bola Nežná revolúcia, jej priebeh a význam. Žiaci sa dozvedeli o mnohých podobách života v normalizačnej dobe, zoznámili sa s osobnosťami českého a slovenského disentu. Prednáška bola doplnená zaujímavými dobovými dokumentami a fotografiami. Po ukončení prednášky študenti kládli PhDr. Černákovi, PhD. zaujímavé otázky týkajúce sa normalizácie, Nežnej revolúcie, ale aj porevolučného vývoja na Slovensku.

Úprimné poďakovanie patrí PhDr. T. Černákovi, PhD. za to , že si našiel čas a pripravil si pre našich študentov vysoko erudovanú prednášku a zároveň veríme, že študenti si z prednášky odniesli mnoho nových poznatkov o prelomovom roku 1989.

Fotogaléria