Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa v súťažiach a predmetových olympiádach

Napriek mimoriadnej situácii, ktorá zasiahla naše školstvo, viacerí študenti GJK dosiahli vynikajúce úspechy v krajských kolách predmetových olympiád a v celoštátnych súťažiach.

Vo februári sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovali nás dvaja žiaci. V kategórii 2B Samuel Valovič z VIII. D triedy sa umiestnil na výbornom 1. mieste a postúpil do celoštátneho kola. V kategórii 2A Marek Ďurica z II. A skončil na 5. mieste.

Darilo sa nám aj v krajskom kole Geografickej olympiády. V kategórii B naša študentka Veronika Horváthová z II. B triedy zvíťazila a získala 1. miesto. Mali sme zastúpenie aj v kategórii A, Klaudia Garajová z I. A triedy získala 3. miesto, Valentína Bugárová z II. B 4. miesto a Henrich Janoštiak z I. B triedy 6. miesto.

V apríli početná skupina našich žiakov prezentovala svoju vášeň k próze, poézii a dráme. Uskutočnilo sa krajské finále súťaže Jazykový kvet, kde boli úspešní a umiestnili sa na prvých miestach vo viacerých kategóriách.

V kategórii monodráma, prevzatá tvorba – anglický jazyk: 1. miestoMarianna Horvátová z I. B triedy. V kategórii poézia a próza, vlastná tvorba: 1. miestoSamuel Valovič z VIII. D, 2. miesto získal Šimon Kéry z III. B. V kategórii dráma, vlastná tvorba: 2. miestodivadelné zoskupenie III.B „Shmoofls“ s divadelnou hrou „The Tale of Three Sons“ – Mário Ďuráč, Lukáš Fajna, Lukáš Halabuk, Adam Herda, Denisa Hitková, Michal Hudec, Alex Jelínek, Šimon Kéry, Jozef Kraus, Samuel Valovič. Darilo sa nám aj v ruskom jazyku, v kategórii poézia, próza, prevzatá tvorba získal 1. miestoSimon Stopper z III. A , v bilingválnej sekcii sa darilo Elizabete Debnárovej z III. A triedy a umiestnila sa na 1. mieste.

Všetkým našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, mesta, kraja a prajeme im veľa ďalších úspechov v celoštátnych kolách.

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Mgr. Jana Magdolenová