Beseda v rámci Erasmus+ s Mgr. Janou Kotorovou, MSc.

Dňa 27.4.2021 bolo naše vyučovanie ozvláštnené prednáškou a besedou v rámci medzinárodného projektu Erasmus+, do ktorého je naša škola zapojená. Išlo o prednášku na tému Práca v Európskej únii a práca v zahraničí. Triedy tretieho a štvrtého ročníka dostali možnosť porozprávať sa s Mgr. Janou Kotorovou, MSc. – absolventkou nášho gymnázia, ktorá pracuje na pozícii vedúcej oddelenia európskych vzťahov na Sekcii obrannej politiky Ministerstva obrany SR (head of European Affairs Unit, Defence Policy Department, Ministry of Defence of the Slovak republic).

Janka je Slovenka. Už v mladom veku dostala štipendium od Severoatlantickej aliancie a do dnešného dňa ju reprezentuje po celom svete. Celá beseda, ako sme už zvyknutí, prebiehala v online prostredí cez platformu MS Teams. Veľkým vzdelávacím plusom bolo, že sa s nami Mgr. Kotorová rozprávala len v angličtine. Zároveň nám priblížila funkciu a dôležitosť NATO vo svete. Po vypočutí zaujímavých príbehov a zážitkov z jej práce prišiel čas na naše otázky, ktorých rozhodne nebolo málo. Týkali sa súčasných politických problémov, no taktiež aj voľby správnej cesty k dosiahnutiu podobných úspechov v zahraničí. Diskusia sa potom vyvíjala mnohými smermi, téma prešla aj na dôležitosť ovládania cudzích jazykov, či na nedávnu vojenskú situáciu na rusko-ukrajinských hraniciach. Zhodli sme sa na tom, že kľúčom k ambicióznemu cieľu je práve znalosť cudzích jazykov.

Mgr. Kotorovej ďakujeme zaujímavú skúsenosť a za užitočné informácie, ktoré by sa mohli stať pre niektorých motiváciou vybrať sa podobným smerom.

Fotogaléria