Erasmusday v spolupráci s rakúskym partnerom projektu ERASMUS+

V realizácii projektu ERAMSUS+ KA229 – strategické partnerstvá pokračujeme úspešne aj napriek pandemickej situácii. Naša spolupráca s partnerskou školou sa v rámci projektu preniesla do virtuálneho prostredia, komunikujeme cez SKYPE, MS Teams a aktivizujeme sa na platforme eTwinnig.

Naša partnerská škola z Tullnu v Rakúsku zorganizovala pre svojich žiakov prezenčnou formou aktivity pod názvom ERASMUSDAY. Súčasťou tohto podujatia bola beseda s rakúskym poslancom Európskej únie, ktorá prebiehala v nemeckom jazyku. Témami boli možnosti práce v zahraničí v rámci EU a účastníci mali možnosť pýtať sa témy z oblasti EU, ktoré ich zaujímajú.

Po krátkej prestávke nasledoval workshop v anglickom jazyku. Motivácia, vonkajšia aj vnútorná, ako hnací motor pri učení, či dobré tipy na ľahšie učenie sa, prebiehali prostredníctvom úloh a aktivizácie žiakov. Náš rakúsky partner nám umožnil prostredníctvom online prenosu sledovať ukážky dobrej praxe. Aj keď má digitálna technika svoje limity, preniesli sme sa pomocou počítačov na chvíľu do triedy v Tullne a mohli sledovať ich aktivity.

Naše príspevky k téme budeme publikovať v anglickom jazyku na platforme eTwinning v interaktívnej forme, kde účastníci môžu pridávať komentáre, postrehy a vlastné nápady. Organizačne a technicky zabezpečovali Mgr. Rakovská a Mgr. Mihaličková.

Fotogaléria