V júni začíname realizovať nový projekt Erasmus+

Naša škola opäť úspešne podala prihlášku do programu Erasmus+. V novom programovom období sme získali podporu na financovanie našich projektových zámerov z Európskej únie ako príležitosť urobiť vzdelávanie na našej škole ešte atraktívnejšie a tak pootvoriť ďalším žiakom dvere do Európy. Podpisom zmluvy s Národnou agentúrou môžeme rozbehnúť naplánované aktivity. Realizácia projektu v trvaní 18 mesiacov začína už 1.6.2022. Počas mobilít plánujeme využívať aj zelenú dopravu.

Prioritami nášho projektu je na jednej strane zlepšenie jazykových, digitálnych aj prezentačných zručností našich žiakov, na druhej strane motivovanie záujmu žiakov o zdravý pohyb a vhodné športové aktivity, zdravý životný štýl vrátane mentálneho zdravia, rovesnícke vzdelávanie a zdieľanie zážitkov so spolužiakmi a nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev.

Jedinečnou príležitosťou odborného rastu učiteľov sú job shadowing a kurzy, ktoré absolvujú v zahraničí. Počas kurzu nadobudnú nové zručnosti, budú spoznávať školské systémy, kultúru a tradície v iných krajinách. Zároveň však budú prezentovať našu školu, región a krajinu a tak získavať nových interkultúrnych partnerov na rozvinutie medzinárodnej spolupráce. Takto chceme vytvoriť priestor pre krátkodobé ale aj dlhodobejšie študijné pobyty našich žiakov na zahraničných školách v budúcnosti.