Krásny úspech našich programátorov na súťaži IT v Nitre

Výsledky druhého ročníka programátorskej súťaže IT v Nitre, ktorý organizovala fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre v stredu 18. mája 2022, nám priniesli veľkú radosť. V konkurencii 40 gymnazistov, väčšinou maturantov z informatiky z celého nitrianskeho kraja, sa dvaja zo štyroch študentov z nášho gymnázia umiestnili v prvej päťke celkového poradia.

Vynikajúco si počínali Peter Ďurica, ktorý skončil na druhom mieste a Ján Dodok, ktorý sa umiestnil na piatom mieste. Peťov úspech ešte umocňuje skutočnosť, že je študentom iba prvého ročníka gymnázia.

Všetci naši žiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili, programovali v jazyku Python. Počas 90 minút riešili sadu 10 programátorských zadaní s náročnosťou nad úrovňou maturitnej skúšky. Cieľom bolo získať za riešenie úloh čo najviac bodov v čo najkratšom čase.

Našim úspešným programátorom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu gymnázia a želáme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Hoci nás v budúcom ročníku súťaže už nebudú môcť reprezentovať aktuálni maturanti, teší nás veľké množstvo našich mladších študentov, ktorí majú o programovanie záujem. Pevne veríme, že v budúcom školskom roku náš úspech ešte vylepšíme.

Predmetová komisia matematiky a informatiky


Fotogaléria