Gymnázium Janka Kráľa sa vydalo "Po stopách Janka Kráľa…"

Dňa 25. 10. 2022 usporiadalo Gymnázium Janka Kráľa s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Rodičovského združenia pri GJK podujatie pod názvom Po stopách Janka Kráľa v zlatomoravskom regióne. Projekt má charakter rovesníckeho vzdelávania a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o živote a tvorbe Janka Kráľa a osobnostiach nášho regiónu.

Hlavnými aktérmi programu boli žiaci druhého ročníka pod vedením vyučujúcich SJL Mgr. J. Magdolenovej a Mgr. T. Poliakovej. Študenti prostredníctvom prezentácie najskôr priblížili život a dielo jedného z najrevolučnejších štúrovských básnikov a potom predniesli úryvky z jeho poézie.

Druhá časť programu bola venovaná ďalším významným osobnostiam, ktoré sú späté so zlatomoravským regiónom a osobitne s Gymnáziom J. Kráľa. Spomedzi mnohých úspešných osobností v tomto pásme odzneli informácie zo života a tvorby J. Tužinského, P. Zvona či M. Piusa. Aj v tomto prípade študenti prejavili svoj talent na umelecký prednes a ujali sa slova, aby prezentovali aspoň krátku časť z diela spomínaných autorov. Slávnostnú atmosféru celému programu dodával hudobný sprievod v podaní študentov z II. B, ktorí zahrali na akordeóne a elektrickej i akustickej gitare.

Literárno-hudobné doobedie zavŕšila aktivita, ktorá dala možnosť prejaviť umelecký talent aj žiakom v hľadisku. Do rúk dostali perá a ich úlohou bolo v časovom limite vytvoriť báseň s využitím zadaných slov. S potešením sme zistili, že v našom gymnáziu o talenty rôzneho charakteru nie je núdza! "Odborná porota" v zložení účinkujúcich študentov druhého ročníka sa po náročnom rozhodovaní zhodla na víťaznej básní s názvom Slovensko, ktorej autorkami boli J. Kordošová a A. Eliášová z I. A. Víťazky si za 1. miesto odniesli poukážky do kníhkupectva Malý princ v hodnote 10€.

Hoci bol projekt primárne určený pre žiakov prvého a druhého ročníka, sme veľmi radi, že naše pozvanie prijala aj programová manažérka MsKŠ PaedDr. Klaudia Ivanovičová a členky Jednoty dôchodcov. Účinkovanie študentov v projekte si natoľko získalo srdcia našich vzácnych hostí, že sa pani PaedDr. K. Ivanovičová rozhodla zorganizovať pre všetkých zúčastnených 21 žiakov a pg. dozor jednodňový výlet do Martina. Túto ponuku sme, samozrejme, prijali s veľkým nadšením a už teraz sa tešíme, keď sa budeme môcť spoločne kochať krásami Martina a jeho blízkeho okolia. Srdečne ďakujeme!

Naše poďakovanie patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Rodičovskému združeniu pri GJK za finančnú podporu pri realizácii projektu. Veľká vďaka patrí našim študentom, ktorí sa dobrovoľne a s veľkou vervou do projektu zapojili a predviedli svoje umelecké nadanie (II. A - J. Daniš, L. Brenkusová, E. Doskočová, M. Želiba, V. Laktišová, K. Petrovičová, E. Šišovská, J. Šabo, A. Horniak, T. Lukniš, V. Homolová; II.B - K. Herdová, K. Šútorová, N. S. Levická, M. Tencer, M. Minár, M. Korim, M. Leckéši, T. Laštík, J. Krúpa; foto - G. Bezuška, IV. A), a tiež ďakujeme vedeniu našej školy, že nám pri plnení našich projektov vždy vychádza v ústrety.

Mgr. Tatiana Poliaková