Imatrikulácie prvákov

Dňa 11. 10. 2022 sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov, ktoré organizovali žiaci III. A a III. B triedy. Tohtoročná téma bola „Halloween“ a podľa nej bola vyzdobená aula aj pripravené pochutiny. Prváci dostali za úlohu prísť v maskách. Tí, ktorí túto podmienku nedodržali, dostali od nás pri vstupe do auly improvizovanú masku – odpadkové vrece.

Počas rôznych súťaží sme si preverili zdatnosť každého prváka a zároveň sme sa dobre pobavili. Od 16:00 hod. sme vítali aj ostatných žiakov školy na „po-imatrikulačnú diskotéku“, počas ktorej nám do tanca hral DJ Juriss.

Na záver by sme chceli poďakovať našim triednym učiteľom za veľkú pomoc pri realizovaní podujatia, ale aj prvákom, ktorí sa imatrikulácie zúčastnili, a zaradili sa tak medzi nás, gymplákov.

Norbert Švec, III. B