Návšteva pani riaditeľky z Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci

Od roku 1956 uskutočňuje naše gymnázium výmenné návštevy s Gymnáziom Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci. Posledná sa konala v školskom roku 2017/2018. V tom čase bol riaditeľom školy Mgr. M. Vokáň. Od roku 2020 má gymnázium novú riaditeľku Mgr. Lenku Vetýškovú, a aj preto sme sa rozhodli opäť nadviazať na dávnu tradíciu vzájomných stretnutí. Vzhľadom na okolnosti uplynulých dvoch rokov, ktoré nepriali medzinárodným cestám, nebolo možné uskutočniť stretnutie skôr. Teraz sme však využili priaznivú situáciu a pani riaditeľku sme k nám pozvali. Na naše potešenie pozvanie prijala a v dňoch 25. a 26. 9. 2022 nás poctila svojou návštevou.

V nedeľu 25. septembra sme spoločne navštívili zrúcaninu neďalekého Hrušova a ukázali sme jej krásy parku v Topoľčiankach. Večerné neformálne stretnutie ukázalo, že naše priateľské vzťahy pretrvávajú aj po zmenách na oboch školách, a preto sme naplánovali ďalšie výmenné návštevy. Na druhý deň, v pondelok, sme pani riaditeľke v telocvični prezentovali intenzívne prípravy jazykovej súťaže Braná jazykov otvorená, ktorú každoročne organizujeme pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Návšteva splnila očakávania oboch škôl. Podarilo sa nám naplánovať prípravnú návštevu a mobilitu žiakov a učiteľov v rámci medzinárodného programu Erasmus+. Na jar budúceho roku 9 našich študentov a 2 učitelia navštívia Jindřichův Hradec a na týždeň sa stanú súčasťou partnerskej školy. Budú navštevovať vyučovacie hodiny, zúčastňovať sa mimoškolských aktivít zameraných na športové a pohybové aktivity a popri tom budú spoznávať krásy regiónu južných Čiech.

Pani riaditeľke ďakujeme za návštevu a už teraz sa tešíme na našu spoluprácu!

RNDr. Renáta Kunová, PhD.